Hvad kan ESS og MAX IV sammen med sundhedsforskning?

FIRU og RHSF på studietur til ESS og MAX IV den 17. august - Stedet hvor det usynlige bliver synligt
Vent...

​Hvordan kan sundhedsforskningen bruge ESS og MAX IV?

Den 17. august var Region Hovedstaden på studietur til ESS og MAX IV – to store forskningsanlæg i Lund i Sverige. Delegationen bestod af FIRU (Forum for Forskning, Innovation og Regional Udvikling), RHSF (Region Hovedstadens Strategiske Forskningsråd), EVFU (Erhvervs-, Vækst og Forskningsudvalget) samt direktionen i Center for Regional Udvikling.

Det primære fokus på studieturen var sundhedsområdet og ESS og MAX IV’s potentialer for den (pre)kliniske forskning.

Hvad er ESS og MAX IV?

ESS og MAX IV er to avancerede forskningsanlæg i Lund i Sverige, som populært kaldes for ”verdens kraftigste mikroskoper”, det ene anlæg (ESS) kan gennemlyse materialer med neutroner, mens det andet gør det usynlige synligt med verdens kraftigste røntgenlys.

På den måde komplementerer anlæggene hinanden, så forskere på universiteter, hospitaler og virksomheder ser store potentialer i at have anlæggene liggende dør om dør.

Formålet med studieturen – fokus på sundhed

På turen blev et pilotprojekt præsenteret fra Hvidovre Hospital, som havde anvendt MAX IV i en række analyser indenfor områder som fx fertilitet, tandproteser og muskelprøver.

Pilotprojektet viste betydelige potentialer for den sundhedsvidenskabelige forskning, der blev fulgt med stor interesse blandt medlemmerne af de sundhedsfaglige personer, som deltog på studieturen.

Som følge af de overbevisende resultater af pilotprojektet er der indleveret en ansøgning til Innovationsfonden om støtte til flere projekter, hvor klinikken anvender ESS og MAX IV og i sidste ende bidrager til at løfte den forskningsmæssige kvalitet på hospitalerne.

Verdens største neutronspredningsfacilitet

ESS bliver verdens absolut største og mest avancerede neutronsprednings-facilitet, og mens selve anlægget bygges i Lund, er det tilhørende datacenter ’ESS Data Management & Software Centre’ (DMSC) placeret i København.

Organisationen og medarbejdere er derfor ansat i en virksomhed, som har adresser i både Danmark og Sverige. ESS åbner for brugere i 2023. I alt har 15 europæiske lande bidraget til finansieringen af ESS – den danske stat har investeret 2 mia. DKK.

MAX IV åbnede i sommeren 2016 som en del af Lunds Universitet og ejet af den svenske stat.

Science Village

På området mellem de to anlæg etableres ’Science Village’, som et mindre byområde, hvor der tilbydes laboratoriefaciliteter, møde- og konferencerum, hoteller mv. Flere universiteter og forskningscentre planlægger at placere dele af deres aktiviteter i Science Village, så de er i fysisk nærhed til ESS og MAX IV.

De danske universiteter har endnu ikke taget stilling til, om og i hvilket omfang, de ønsker at være fysisk tilstede i Science Village.

ESS og MAX IV – hvad kan det gøre for Greater Copenhagen?

Det forventes, at de nye materialeløsninger, som vil fremkomme af resultaterne fra forskningen i de to anlæg, vil have afgørende samfundsmæssig betydning for udfordringer i relation til energi, klima, sundhed, fødevarer og produktivitet.

Desuden har de to anlæg et enormt potentiale for forskningen på universiteter, hospitaler og virksomheder. ESS og MAX IV vil derfor på sigt styrke forskningsinfrastrukturen og bidrage til økonomisk vækst og en styrket patientbehandling.

Der er en forventning om, at forskningsresultater på ESS og MAX IV inden for de kommende 10 år vil føre til en eller flere nobelpriser.

Læs mere om ESS & MAX IV


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor