Hvordan kan ESS og MAX IV gøre en forskel i den (præ)kliniske forskning?

Forskere inviteres til stormøde på Rigshospitalet den 8. oktober om mulighederne for brug af storskalaanlæggende i Lund. Så reserver allerede nu datoen hvis det er relevant for dig.
Vent...

​Hvordan de 2 anlæg kan bruges i sundhedsforskningen

På opfordring fra Region Hovedstadens Strategiske Forskningsråd (RHSF) afholdes et stormøde på Rigshospitalet den 8. oktober kl. 15.00-16.30, auditorium 93, om potentialet for (præ)kliniske forsknings anvendelse af ESS og MAX IV i Lund i Sverige.

På stormødet vil du kunne høre nærmere om brugen af ESS og MAX IV i den (præ)kliniske forskning samt se eksempler på anvendelse. Et væsentligt formål med mødet vil være at få startet nogle forsøg hurtigst muligt. Derfor må du som deltager på mødet gerne tænke over, hvilke typer af prøver, du vil have mulighed for at bidrage med til forsøg, hvis du skønner det relevant.

Nærmere program kommer efter sommerferien for spørgsmål kontakt Jakob Øster. Hvis du allerede nu vil tilmelde dig, kan du gøre det via mail til Louise Højmark Thomsen (se kontaktboks).  

Via de 2 anlæg kan mikrostrukturer i vævsprøver undersøges

De 2 anlæg kan blandt andet bruges til at undersøge mikrostrukturer i forskellige vævstyper. Det kan for eksempel være vivo væv fra prækliniske- eller dyreforsøg. Her kan det være praktisk at visualisere og måle mikrostrukturen i 3D. Det kan være et supplement og alternativ til elektronmikroskopi og optisk mikroskopi, hvor specielt 3D er vigtigt.

Oplægsholderne på stormødet har erfaring fra forskellige vævstyper som hjernevæv, muskelvæv og knogler.

3D billeddannende systemer

Fokus vil primært være på anvendelse indenfor 3D billeddannende systemer (imaging). Imaging ved storskalaanlæg gør det for eksempel muligt at optage 3D billeder af vævsprøver i ultrahøj opløsning.

Eksempelvis 3D afbildning af både hånd og hjernenerver, der gør det muligt at karakterisere morfologien af enkelt aksoner og tilhørende myelinskeder. Det kan også være 3D afbildning af integrationen mellem knogler og implantater, eller muskelfibres morfologi ved traumatiske rygmarvsskader.

Det er muligt at lave volumetriske mikroskopibilleder af væv med en opløsning fra ca. 50 nanometer op til omkring en mikrometer af prøver som er en millimeter eller mindre.

Gratis adgang til ESS/MAX IV 

Adgangen til forskningsfaciliteterne på ESS/MAX IV er gratis for alle danske forskere, fordi den danske stat medfinansierer ESS/MAX IV. Helt konkret skrives der på baggrund af sit forskningsprojekt en ansøgning om at gennemføre et eksperiment (stråletid), som vurderes på baggrund af videnskabelig excellence. Der findes en række forskere i RegionH, KU, AU og DTU som har erfaring med de 2 anlæg og kan hjælpe med praktisk viden til at designe og udføre eksperimenter.   


​Fakta om ESS og MAX IV

ESS og MAX IV er to avancerede forskningsanlæg i Lund i Sverige, som populært kaldes for "verdens kraftigste mikroskoper" eller "Nordens Cern". De 2 anlæg anvender henholdsvis neutron- og synkrontronstråling, hvilket er avanceret røntgen.

European Spallation Source (ESS)

ESS bliver verdens absolut største og mest avancerede neutronspredningsfacilitet. ESS placeres i Lund, men det tilhørende datacenter ESS Data Management & Software Centre (DMSC) placeres i København.

MAX IV

MAX IV-synkrotronen er en del af Lunds Universitet og udstyres med en dansk målestation, der forventes åbnet i 2019. Den danske målestation vil i praksis giver direkte adgang for danske forskere og virksomheder til alle målestationer på MAX IV.

ESS står klar til forsøg i 2023, mens MAX IV blev indviet i sommeren 2016.

Læs mere om ESS og MAX IV.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor