Kick-off på Interreg-projektet - ESS og MAX IV

​Fredag d. 18. september 2015 blev et historisk stort ØKS-Interreg projekt skudt i gang på Scandic hotel ved Triangeln i Malmö.

Omkring 80 deltagere var samlet til et festligt startskud på de næste tre års spændende samarbejde mellem alle projektets 27 parter fra Danmark, Sverige og Norge.

På tværs af Øresund, Kattegat og Skagerak skal projektet arbejde for at geare regionerne til at kunne udnytte alle de muligheder for vækst og innovation, der ligger rundt om forskningsanlæggene ESS og MAX IV.

Projektets budget er på 150 mio. kr., der er to regioner, otte universiteter og fire kommuner involveret i projektet.

Om projektet 'ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society'
Region Skåne er Lead Partner for hele projektet og Region Hovedstaden er koordinerende partner på den danske side. Den største indsats i projektet handler om at opbygge et forskeruddannelsesprogram og netværk på tværs af 8 universiteter i regionerne. Derudover arbejdes der for at skabe international tiltrækningskraft, at nedbringe de grænsehindringer, man oplever som pendler imellem regionerne, at skabe mere opmærksomhed omkring  muligheden for at blive leverandør til byggeri og drift af anlæggene samt at tiltrække flere internationale talenter til området.

Alle disse indsatser skal være med til at bringe projektet i mål med at udvikle ØKS-området til en international stærk region i anvendelsen af neutroner og synkrotronlys til gavn for forskning, industri og samfundet generelt.​

Se film om bygningen af faciliteterne og regionens arbejde med anlæggene her:

Redaktør