Kunstig intelligens og brug af data i Psykiatrien

Der er stor interessen for hvordan psykiatrien kan anvende kunstig intelligens og forskellige typer data. Det kunne bl.a. opleves hos de cirka 100 deltagere, som den 20. januar deltog i seminar om emnet.

Vent...

Kunstig intelligens i sundhedsvæsenet

Kunstig intelligens har potentiale til at revolutionere måden hvorpå vi tilrettelægger og gennemfører behandling i sundhedsvæsenet. Det er derfor vigtigt at modne sundhedsvæsnet gennem uddannelse, så medarbejderne kan forstå teknologiernes styrke og svagheder.

Der vil opstå muligheder for bedre behandling og nye roller for sundhedspersonalet, når vi bliver dygtigere til at anvende data, som i sidste ende kan resultere i mere præcis diagnosticering og bedre og mere effektiv behandling.

Derfor arbejder vi i Region Hovedstaden strategisk med området, for at opnå indsigt i perspektiverne og mulighederne for udvikling og implementering af kunstig intelligens og tilpasning af teknologi til det danske sundhedsvæsen.

Seminar om kunstig intelligens ​

Seminaret ”Lær om kunstig intelligens og brug af data i psykiatrien” er et ud af flere eksempler på initiativer som Region Hovedstadens Enhed for Sundhedsforskning og Innovation har igangsat, med det formål at understøtte klinikeres viden om kunstig intelligens og machine learning.

"De seneste 10-15 år er der opstået en større synergi i udviklingen inden for medicin og teknologi, og ud af det vokser AI-løsninger af forskellig art. Ud af sundhedsdata vokser enorme mængder af komplekse informationer, som den menneskelige hjerne ikke kan gennemskue alene. Vi er afhængige af computere for at kunne afkode informationen, der ligger i store mængder sundhedsdata", fortæller Anna Pors Nielsen, læge og ph.d.-studerende ved Translational Disease Systems Biology group på KU. Anna Pors Nielsen var en af oplægsholderne på seminaret.

En anden af oplægsholderne Michael Eriksen Benros, læge, ph.d. og forskningsleder, Biologisk og Præcisions Psykiatri, KU, fortæller at fokus bl.a. er på:

 "Hvordan vi kan implementere meningsfulde metoder i vores kliniske behandling, hvordan vi fastholder fokus på kontrolinstanser og myndighedsgodkendelser. Der er rigtig meget design-thinking i det her, og det er uden tvivl et område, hvor vi er afhængige af, at faglige eksperter fra mange forskellige fagfelter byder ind på og bidrager til, for at det kan blive en succes."

Hvad var deltagernes holdning til kunstig intelligens?

"Jeg er interesseret i, hvordan man eventuelt kan benytte AI-teknologi til tidlig opsporing og se på, hvordan man som psykiater kan drage nytte af apps, som patienterne har på deres mobil for at registrere for eksempel søvn og døgnrytme osv.

Jeg mener, at det er vigtigt, at vi som sundhedsfaglige eksperter lærer at forstå big data og AI bedre, og vi har brug for mere viden om anvendelsen og design, for at vi kan bidrage til at udvikle metoder, der kan supplere os i klinikken" sagde Dorte Nordholm, postdoc forsker, speciallæge i psykiatri, ph.d., fra Forskningsenheden i Region Hovedstadens Psykiatri efter deltagelse i arrangementet.

"Det er et fantastisk spændende emne. Det er helt afgørende, at vi som klinikere forstår metoden bag teknologien. Ellers ender det jo med, at vi implementerer modeller, som vi egentlig ikke kender konsekvensen af. Det kommer til at tage tid at lære at tage kritisk stilling, men der er spændende perspektiver i at benytte data og ny teknologi" var Helene Speyer, reservelæge, fra Psykiatrisk Center Amager, åbent sengeafsnit (debuterende psykoser), kommentar efter arrangementet.

Interesse for kunstig intelligens?

Har din afdeling overvejelser om et læringsforløb inden for kunstig intelligens, så kan I kontakte:

Projektleder Charlotte Trap-Kinberg via mail.


Kunstig intelligens & machine learning

Kunstig intelligens også kaldet AI (artificial intelligence) kan defineres som en computer simulation af den menneskelige hjerne. Machine learning er en gren af AI, der beskrives som den eller de processer, hvor en computer tilegner sig viden ud fra sammenhæng og mønstre i data.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor