Kunstig intelligens signaturprojekter skal skabe bedre behandlinger i regionen

​Region Hovedstaden er indstillet til 3 nye projekter, der skal anvende kunstig intelligens til bedre behandlinger.

Vent...

Kunstig intelligens styrker arbejdet i sundhedsvæsenet  

Region Hovedstaden er indstillet til 3 signaturprojekter, som handler om anvendelse af kunstig intelligens i forbindelse med: - Telefonvisitation til gravide, - Prioritering og ensrette beskrivelser af røntgenbilleder af lungerne samt til - Analysering af knæ røntgenbilleder for slidgigt. 

I alt er indstillet 13 nye signaturprojekter til samlet at modtage ca. 60 mio. kr., som en del af økonomiaftalen for 2021 indgået mellem Regeringen, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner. Som den eneste region er Hovedstaden indstillet til 3 projekter ud af de i alt 6 projekter som inkluderer regionerne.  

Politisk begejstring over projekternes potentiale

De kommende projekter hilses også velkommen af formanden for Region Hovedstadens udvalg for Forskning, Innovation og Uddannelse, Lars Gaardhøj (S).

"Som eneste region er vi i Region Hovedstaden indstillet til 3 (ud af 6 region-) projekter. Det er vi meget stolte over, og det vidner om at vi har dygtige ambitiøse forskere på dette område” siger Lars Gaardhøj.  

Optimering af telefonvisitation for gravide og fødende

Det ene projekt vil optimere telefonvisitationen af gravide og fødende på Amager-Hvidovre Hospital, for at sikre en højere kvalitet i behandlingstilbuddet på alle tider af døgnet, uafhængigt af travlheden på fødegangen.

Korrekt visitation er afgørende for behandlingskvalitet, patientsikkerhed og effektiv udnyttelse af ressourcerne. Med teknologien vil man kunne reducere unødvendige undersøgelser, begrænse antallet af ikke planlagte fødsler uden for hospital og forhindre alvorlige udfald i forbindelse med graviditet og fødsel.

Udviklingen af en national kunstig intelligens løsning kan sætte Danmark i en global førerposition inden for beslutningsstøtte til det obstetriske område. Endelig vil teknologien formentlig kunne udbredes til andre områder indenfor sundhedsvæsenet. 

Mangel på radiologer skal imødegås gennem kunstig intelligens

De 2 af projekterne er en del af det nystartede konsortium Radiologisk Artificial Intelligens Testcenter (RAIT) mellem Bispebjerg/Frederiksberg Røntgen afdelingen og afdeling for Røntgen og Skanning på Herlev/Gentofte hospital.  

“Det er fantastisk at nogle af vores dygtigste medarbejdere har sat sig i spidsen for at etablere et testcenter inden for røntgen. Med ambitioner om at styrke samarbejde, kompetencer og konkret udvikling har de stærke kræfter en ambition for billediagnostikken i regionen til gavn for patienter med fx gigt, hjerte-/lunge-sygdomme, maveproblemer mv. Vi glæder os til følge dette arbejde og har store forventninger til samarbejdet med RAIT”, fortsætter Lars Gaardhøj (S). 

Det ene af de 2 projekter vil imødegå det kraftigt stigende antal af billeddiagnostiske undersøgelser og mangel på radiologer. Dette skal ske ved at anvende en kunstig intelligens algoritme til at prioritere og ensrette beskrivelser af røntgenbilleder af lungerne på niveau med eksperterne på området. 

Alene på Bispebjerg/Frederiksberg og Herlev/Gentofte Hospitaler blev der i 2019 foretaget 77.000 røntgen af lungerne. Vi forventer at implementeringen af kunstig intelligens vil forbedre radiologens dagligdag kvalitativt, kvantitativt og give et større læringsgrundlag. 

Læs mere om RAIT projektet på deres hjemmeside. 

Styrket brug af kunstig intelligens ved billeddata  

Det andet af de 2 RAIT-projekter vil udrulle erfaringer fra Bispebjerg og Frederiksberg hospitals brug af kunstig intelligens som beslutningsstøtte til at analysere røntgenbilleder af knæ for slidgigt til samtlige røntgenafdelinger på akuthospitalerne i regionen. 

Teknologien skal samtidig være med til at henvise patienterne hurtigere til relevant behandling hos fx fysioterapeut, vægttabs konsulent, ortopædkirurg eller reumatolog. Derudover er målet at begrænse antallet af unødvendige MR og CT-scanninger for slidgigt i knæet (Artrose). Dette kan hjælpe de knap 350.000 danskere som lider af gigt i knæene med en hurtigere og mere ensartet behandling i sundhedsvæsenet.

Læs mere om arbejdet med brug af kunstig intelligens i den offentlige sektor.

FAKTA: Statslig investeringsfond støtter nye teknologier og digitale velfærdsløsninger

I forbindelse med økonomiaftalerne for kommuner og regioner for 2020 blev det aftalt at etablere en investeringsfond på op til 200 mio. kr. fra 2019-2022 til nye teknologier, som skal medfinansiere signaturprojekter om kunstig intelligens i kommuner og regioner. 

Ved økonomiaftalerne for 2020 blev der aftalt at igangsætte 15 signaturprojekter med fokus på sundheds- og beskæftigelsesområdet. 

De nye projekter, som starter i 2021 har samme fokus på velfærd, men også på klimaområdet. Dermed er der i alt 28 projekter, der skal afprøve kunstig intelligens til at styrke velfærden og klimaindsatsen. 

Samlet er de 13 2021 projekter indstillet til at modtage tilskud for i alt 60 mio. kr. Der er 6 projekter i regionerne og 7 i kommunerne. Regeringen vil søge om Folketingets tilslutning til, at udgifter til projekterne indarbejdes på finansloven for 2021. 

Læs mere om alle 13 signaturprojekter i Danske Regioners pressemeddelelse

Hvorfor kunstig intelligens i sundhedsvæsenet

Det banebrydende ved kunstig intelligens er, at det blandt andet gør maskiner og computere i stand til at lære og løse opgaver uden menneskelig involvering på baggrund af data og algoritmer. På hospitalerne kan kunstig intelligens blandt andet bruges til billedanalyse af røntgen og MR-scanninger, hvilket giver hurtigere og mere præcise diagnoser.

I fremtiden vil kunstig intelligens blive en væsentlig del af arbejdet med at løfte velfærden i kommuner og regioner i Danmark.

 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor