Lancering af nye CAGs i CHSP

​4 nye eliteenheder til forskning i børneastma, kræft, slidgigt og børneinfektioner.

Vent...

De 4 nye CAGs​

Forskningsakademiet, Copenhagen Health Science Partners har nu lanceret 4 nye excellente forskningssamarbejder (CAGs) med fokus på børneastma, kræft, slidgigt og børneinfektioner. Det ambitiøse samarbejde mellem Region Hovedstaden og Københavns Universitet har som målsætning at bidrage med viden og resultater til gavn for flere patienter.

Lancering af CAGs 2018.jpg
CAG-titlen til de fire nye forskningssamarbejder blev overrakt af dekan Ulla Wewer, det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet og direktør for Center for Regional Udvikling Diana Arsovic, Region Hovedstaden.

Nu er 8 CAGs igang

Forskningsakademiet, Copenhagen Health Science Partners (CHSP) offentliggjorde for 1 år siden første 4 excellente forskningssamarbejder under navnet Clinical Academic Groups (CAGs). Med afsæt i de gode erfaringer præsenterede Region Hovedstaden og Københavns Universitet i regi af CHSP i går 4 nye CAGs.

De nye CAGs har alle fokus på forskningssamarbejde på højeste niveau med potentiale til at skabe vigtig viden og resultater inden for centrale behandlingsområder og patientgrupper.


Etableringen af CHSP som et fælles forskningsakademi beror på et ønske om at styrke den faglige brobygning mellem grundforskning og den patientnære forskning samt behandling på hospitalerne. De vil de nye samarbejdsrelationer i eliteenhederne også bidrage til at styrke uddannelse og kompetenceudvikling på sundhedsområdet.

 
- ”Vi har mange stærke forskningsmiljøer både på universitetet og hospitalerne og med styrkelse af den faglige brobygning ønsker vi med disse CAGs at understøtte et større samarbejde på tværs af faggrænser, institutter, afdelinger, arbejdsmetoder og traditioner ”, siger dekan Ulla Wewer, fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

International inspiration baggrund for etablering

Såvel CHSP som de igangsatte CAGs er etableret med inspiration fra King’s College i London, som med stor succes har bragt grundforskningen og den patientbaserede forskning på hospitalerne tættere sammen. På samme måde er Norges største universitet NTNU i Trondheim nu i gang med at etablere et lignende samarbejde inspireret af den danske model.

- ”Ambitionen med samarbejdet er at skabe de rammer, der er nødvendige for, at forskningen kan blive bragt i anvendelse. Den daglige ledelse og forskningsmiljøerne kan sammen sikre en professionel tilgang til at udbrede forskningen og skabe endnu højere kvalitet i behandlingen”, siger Diana Arsovic Nielsen, direktør for Center for Regional Udvikling i Region Hovedstaden.

Politisk opbagning og støtte

Regionsrådet i Region Hovedstaden har netop vedtaget og støttet udvidelsen af CHSP med de nye CAGs.

- ”Med CHSP kan vi sammen med Københavns Universitet arbejde for større projekter og prioriteringer inden for sundhedsforskning. Og det er vigtigt, for når forskningen og den kliniske hverdag bringes tættere sammen kan vi få øget sundhed for patienter og borgere i Region Hovedstaden”, siger Lars Gaardhøj, formand for erhvervs-, vækst og forskningsudvalget i Region Hovedstaden.

Læs mere om lanceringen på CHSP’s hjemmeside

Kort beskrivelse af de fire CAGs

CAG Modulating the Infant Microbiome for Disease Prevention

Forekomsten af astma og andre kroniske inflammatoriske sygdomme er mere end fordoblet i løbet af det sidste halve århundrede i den vestlige verden. Mellem 250.000 og 300.000 voksne danskere har diagnosen astma og i alt 7-10 % af skolebørn i Danmark har astma.

CAG Modulating the Infant Microbiome for Disease Prevention vil derfor forbedre forebyggelsen af kroniske inflammerende sygdomme, og behandling af børneastma.

CAG formandskab: Hans Bisgaard og Søren J. Sørensen

Læs mere om CAG Modulating the Infant Microbiome for Disease Prevention på CHSP’s hjemmeside

CAG in Cancer immunotherapy (CAGci)

Hver tredje dansker får kræft og knap 285.000 danskere lever med en kræftdiagnose. Den 1-årige kræftoverlevelse for danske mænd er 75 procent og 77 for kvinder.

CAGci vil forbedre behandling med immunterapi for kræftpatienter, så langt flere kræftpatienter overlever sygdommen.

Immunterapi er et markant gennembrud i kræftbehandlingen, og nye former for immunterapi bliver godkendt i hastigt tempo til stadigt flere forskellige kræftformer. De nye behandlingsmuligheder peger på, at langt flere patienter, selv med spredning af sygdommen kan blive kræftoverlevere.

 
Immunterapi bygger på immunsystemets evne til at genkende og dræbe cancerceller og vil medføre ændring i behandlingsstrategierne for de fleste, hvis ikke alle, kræftformer henover de næste år.

CAG formandskab: Inge Marie Svane og Niels Ødum

Læs mere om CAGci på CHSP’s hjemmeside

CAG Host Infections Laboratory research Drugs (CAG CHILD)

Der mangler i dag hurtig og pålidelig diagnostik samt effektiv forebyggelse af infektioner. Det medfører, at 50 procent af børn ofte unødvendigt får antibiotika inden for de første 2 leveår og at 30 procent bliver indlagt med infektion i løbet af barndommen. Det har betydelige omkostninger både samfundsøkonomisk og for de ramte familier, og det bidrager til antibiotikaresistenskrisen.

 
CAG CHILD vil forbedre forebyggelse og behandling for det store antal børn der hvert år rammes af infektioner. Der er med CHILD tale om et ambitiøst hold af stærkt engagerede grundforskere og klinikere herunder alle Region Hovedstadens 4 børneafdelinger.

 
CAG formandskab: Kjeld Schmiegelow og Søren Buus.

Læs mere om CAG CHILD på CHSP’s hjemmeside

CAG Research OsteoArthiritis Denmark – Prevention and treatment through the lifespan of patients (CAG ROAD)

Ca. 900.000 danskere lider af slidgigt/OsteoArthiritis (OA) og der er høje omkostninger forbundet med lidelsen både til behandling og i forbindelse med produktionstab. I Danmark har personer med OA årligt 2,7 mio. flere besøg hos deres praktiserende læge end personer uden OA.

Ligeledes har personer med OA, der er aktive på arbejdsmarkedet, 3,3 mio. flere sygedage årligt end andre arbejdstagere. Samlet set kostede OA-relaterede udgifter den danske stat DKK 11,5 mia. i 2010.

CAG ROAD vil forbedre livskvalitet for personer med slidgigt også kaldet osteoartrose (OA), som er den mest udbredte lidelse i befolkningen efter allergi.

CAG formandskab: Anders Troelsen og Stine Jacobsen

Læs mere om CAG ROAS på CHSP’s hjemmeside

Om Copenhagen Health Science Partners

Copenhagen Health Science Partners (CHSP) er et samarbejde mellem Københavns Universitet og Region Hovedstaden, som handler om at fremme sundhedsvidenskaben og om at styrke forskningens effekt på den kliniske praksis til gavn for patienterne.

Det gør CHSP ved at styrke samarbejdsmuligheder mellem klinisk forskning og grundforskning. Samarbejdet er inspireret af en engelsk model fra King’s College i London, der har bragt grundforskningen på universitetet og den patientbaserede forskning på hospitalerne tættere sammen.


Region Hovedstaden varetager en lang række sundhedsydelser til 1,7 millioner borgere og betjener i gennemsnit 13.000 patienter på hospitaler og klinikker hver dag. Sideløbende arbejder mere end 4.000 videnskabsfolk med innovativ forskning på Københavns Universitet og på hospitalerne.

Universitetsforskere og kliniske forskere kan bruge CHSP til at lære af hinanden og udvikle nye idéer. Det betyder både hurtigere videnskabelige resultater og bedre behandling af patienterne.

Læs mere om Copenhagen Health Science Partners  
 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor