Ligestillingsplan og Horizon Europe-programmer

Som en del af det nye rammeprogram Horizon Europe (HE) kræver EU-kommissionen, at alle institutioner, som vil ansøge om midler i HE, skal formulere en ligestillingsplan ”Gender Equality Plan” (GEP), der beskriver institutionernes arbejde med at forbedre kønsbalancen i Region H.
Vent...

​Gender Equality Plan for Region H

Det er et krav fra EU’s side at alle organisationer, der ansøger om HE-midler, skal have en ligestillingsplan. Formålet er at sikre, at organisationerne arbejder med at forbedre kønsligheden i blandt organisationernes forskere.
 
Derfor har vi i Region Hovedstaden udarbejdet  en ligestillingsplan som nu er tilgængelig på Region Hovedstadens hjemmeside.

Planen er en del af din ansøgning

Samtidig med at kravene fra EU opfyldes, gør planen det at lettere for dig som forsker at søge HE-midler. Når regionens forskere anvender Regionens PIC-nummer i ansøgningsskemaerne, fremgår det af deres ansøgning, at Region Hovedstaden har en GEP. ​

Styrkelse af arbejdet med kønslighed

EU-kommissionen har, ligesom Region Hovedstaden, i mange år haft fokus på kønslighed i forskningen. GEP er et meget konkret tiltag fra Kommissionen. Det forventes, at der er tale om en testperiode, hvor enkelte institutioners GEP vil blive udtaget til audit i 2022-2024. 

Herefter er forventningen, at planen skal udbygges med beskrivelser af, hvordan institutionerne integrerer LGBT+-personer, personer med anden etnisk herkomst og hvordan institutionerne arbejder med at sikre social mobilitet. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor