Ny fælles branding af Copenhagen University Hospital

​Forskere på Region Hovedstadens hospitaler og enheder skal fremover altid brandes som Copenhagen University Hospital, derfor er der igangsat en proces, der skal sikre dette fremadrettet. 

Vent...

Branding af Copenhagen University Hospital

Fra 1. januar 2021 er der vedtaget en fælles politik for branding af regionens hospitaler og enheder samt co-branding med Københavns Universitet – begge dele for videnskabelige sammenhænge som fx forskningspublikationer og videnskabelige oplæg. 

Brandingpolitikken tager udgangspunkt i det fælles navn Copenhagen University Hospital efterfulgt at hospitals- eller enhedsnavn. Rent praktisk betyder det, at du som forsker skal sætte denne betegnelse som affiliering på de forskningsoutput, som du indsender til submission - for at være med til at understøtte forskningsfællesskabet i regionen.

Veletableret internationalt brand

Copenhagen University Hospital er allerede i dag et veletableret internationalt brand, der benyttes i mange internationale sammenhænge, bl.a. i internationale ranglister og citationsdatabaser. En fælles brug af navnet vil derfor give en væsentlig fælles profilering og samtidigt indikere det universitære niveau for samtlige organisatoriske enheder under Copenhagen University Hospital. 

Affiliering til Copenhagen University Hospital kan bruges af alle ansatte ved et af regionens hospitaler og enheder, da disse er en del af det fælles organisatoriske samarbejde ’København Universitetshospital’ (KUH). Det vil sige, at du som forsker uden direkte tilknytning til universitetet også kan benytte affilieringen på dine forskningspublikationer.  Forskere med samtidig tilknytning til KU skal bruge dobbeltaffiliering – denne bruger den samme navngivning for hospitaler og enheder.

Du kan i pdf'en nedenfor se eksempler på, hvordan du understøtter den fælles branding og skriver din affiliering korrekt – uanset om du har dobbelt-affiliering til KU eller ikke. 
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor