Ny landsdækkende vejledning om adgangen til sundhedsdata

​Ny landsdækkende vejledningsfunktion er nu åben for vejledning. Vejledningsfunktionen skal hjælpe forskere og virksomheder med at finde rundt i det danske sundhedsdatalandskab og besvare deres indledende spørgsmål hertil. Dermed understøttes mere og bedre forskning og innovation i og uden for Danmark.  

Vent...

​Mulighed for indledende vejledning til alle forskere

Det nationale Initiativ "Én indgang til sundhedsdata" opstartede 1. oktober en pilotafprøvning af en forskerrettet vejledningsfunktion. Vejledningsfunktionen skal levere en indledende vejledning til private og offentlige forskere, der har brug for hjælp til at ansøge om adgang til sundhedsdata. Den dybdegående vejledning og sagsbehandling foregår stadig hos de lokale forskerstøtteenheder, myndigheder og dataansvarlige.

Funktionen placeres hos forskerstøtteenheden OPEN i Region Syddanmark. Region Hovedstaden har deltaget i forberedelsen af piloten og følger stadig projektet tæt. Funktionen kommer til at bestå af tre medarbejdere, der står til rådighed ift. at svare på spørgsmål via telefon, video eller mail.  

Hurtigere og lettere hjælp til forskerne

"Med platformen "Én Indgang til Sundhedsdata" og muligheden for at henvende sig til en landsdækkende vejledningsfunktion får vi som forskere et sted, hvor vi hurtigt og let kan få hjælp og blive vist det rette sted hen første gang i forhold til at få adgang til sundhedsdata i Danmark. På den måde kan vi hurtigt og sikkert søsætte vigtige forskningsprojekter til gavn for patienter, samfund og folkesundheden generelt," påpeger Søren Brunak, Professor, forskningsdirektør, Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, Københavns Universitet. 

Målgruppen er forskere og virksomheder både danske og internationale, og offentlige og private. Både forskere med mindre erfaring i at søge om adgang til data, såvel som de mere erfarne, kan søge råd og vejledning hos vejledningsfunktionen. 

Én indgang til Sundhedsdata

Vejledningsfunktionen er 1 blandt 3 initiativer, der skal gøre det lettere og mere gennemskueligt at få adgang til sundhedsdata, med det formål at fremme mere og bedre forskning til gavn for befolkningen, samfundet og erhvervslivet. De 2 øvrige initiativer under "Én indgang til Sundhedsdata" er et datalandkort og en ansøgningsportal. 

Datalandkortet skal give et overblik over tilgængeligt data og sørge for, at det er muligt at søge efter data på variabelniveau, mens ansøgningsportalen skal give et samlet overblik over, hvor der i Danmark ansøges om adgang til data. Disse to initiativer er fortsat under udvikling.

Et samarbejde mellem regionerne og Sundhedsministeriet

Vejledningsfunktionen etableres i et samarbejde mellem regionerne og Sundhedsministeriet og vil fungere i tæt samspil med de regionale forskerstøtteenheder, Regionernes Kliniske Kvalitetsdatabaser (RKKP), forskerservices hos Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen samt øvrige myndigheder på dataområdet. Region Hovedstaden har haft en nøglerolle i forberedelsen af piloten og deltager fortsat i vejledningsfunktionens arbejdsgruppe og styregruppe. 

Den landsdækkende vejledningsfunktion er foreløbigt et pilotprojekt og løber over 12 måneder fra 1. oktober 2021, hvorefter funktionen vil blive evalueret med fokus på, om den skal gøres permanent. 

Kontakt vejledningsfunktionen

Vejlederne kan kontaktes telefonisk mandag til torsdag fra 9.00 – 16.00 og fredag fra 9.00 til 15.00 på telefon 2494 7969 eller på mail vl@rsyd.dk

Læs mere om vejledningsfunktionen på hjemmesiden Én indgang til sundhedsdata

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor