Ny organisering i Center for Regional Udvikling

​Nye enheder og teams etableret i Center for Regional Udvikling (CRU) herunder sammenlægning af flere støttefunktioner i samme enhed: Sundhedsforskning og Innovation.

Vent...

​Forskningsstøttefunktioner samlet

Den kommende omlægning af erhvervsfremmeområdet har medført en reorganisering af CRU, da vi mister en række opgaver og midler. Centeret er nu opdelt i 4 enheder: Sekretariatet, Mobilitet & Uddannelse, Sundhedsforskning & Innovation samt Miljø.

Sundhedsforskning & Innovation

I den nye enhed, Sundhedsforskning og Innovation, har vi samlet en række støttefunktioner og udviklingsopgaver tilknyttet forskning og innovation på sundhedsområdet. I enheden finder du følgende teams: Innovation & ny teknologi, Forsknings-strategi & -infrastruktur, Jura & kontrakter samt Finansiering & forretningsudvikling.

Samling af flere støttefunktioner

Samtidig med omlægningen i CRU har vi sammen med Center for Økonomi arbejdet på at sikre en større sammenhængskraft mellem Pre-Award og Post-Award på finansieringsområdet. I august blev de to funktioner sammenlagt i det fælles: Finansiering og forretningsudvikling.

Målet er at øge serviceniveauet i forskningsprojekters samlede livscyklus. Herunder at smidiggøre forskerstøtten på det økonomiske område, således at den er effektiv og synlig i relation til finansieringspotentialer og forskningsadministration.

De Videnskabsetiske komiteer

Ligeledes indgår Finansieringsteamet nu i samme enhed som Jura- og kontraktteamet, det skal understøtte samarbejdet på tværs til gavn for forskerne. Den samlede indsats i enheden vil blive yderligt styrket i løbet af de næste måneder, hvor også sekretariaterne for de Videnskabsetiske komiteer bliver en del af Sundhedsforskning og Innovation i CRU.

Læs mere om Forskning og Innovation og de forskellige støttefunktioner

Få et overblik over medarbejderne i forskellige enheder i Center for Regional Udvikling
Få et overblik over medarbejderne i enheden for Sundhedsforskning og Innovation

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor