Regionen overtager ansøgninger om forskning i helbredsoplysninger

Den 1. juli 2020 overtager regionerne opgaven med at godkende registerforskningsprojekter.
Vent...

Du skal søge RegionH efter den 1. juli 2020

Opgaven med at godkende forskningsprojekter af væsentlig samfundsmæssig interesse ligger i øjeblikket hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Men virkning fra den 1. juli i år, overtager regionerne denne opgave.

Herefter skal du som forsker a ansøges til den region, hvor du arbejder som forsker.
Det er forventningen at det i Region Hovedstaden vil betyde at du skal henvende dig i Center for Regional Udvikling hos Sundhedsforskning og Innovation, når du skal ansøge om forskningstilladelse på området.

Vi arbejder på at få etableret en brugervenlig funktion

I Sundhedsforskning og Innovation er vi derfor allerede nu i gang med at forberede os på den   nye, spændende opgave. i vil i god tid inden 1. juli oplyse nærmere om, hvilken betydning ændringen får for dig som forsker. 

Vi kan dog allerede nu sige, at vi forventer, at anmeldelsen kommer til at ske via en hjemmeside med en elektronisk anmeldelse, som du i dag finder på Styrelsens for Patientsikkerheds hjemmeside.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor