Regionsrådet sætter 3 mio. kr. af til kunstig intelligens

Regionsrådet har tirsdag den 22. september afsat 3 mio. kr. til at udbrede kunstig intelligens i regionen med det overordnede formål, at forbedre muligheder for forebyggelse, diagnostik og behandling af borgere og patienter

Vent...

Puljen til udviklingsprojekter, læring og erfaringsudveksling

Regionsrådet vil sikre en bredere forankring af brugen af kunstig intelligens i regionen. Derfor vil midlerne i år blive uddelt via 3 spor:

  • Afprøve og udvikle brugen af kunstig intelligens til konkrete løsninger gennem konkrete udviklingsprojekter (flest midler)
  • Opbygge bedre muligheder for erfaringsudveksling, herunder til netværk og en digitalt understøttet platform.
  • Udvikling af lærings- og træningsaktiviteter, som skal modne selve organisationen til digital transformation, herunder understøttelse af sundhedspersonalets kompetencer, så de bliver bedre klædt på til at arbejde med kunstig intelligens, bl.a. gennem en digital løsning

Puljen til udviklingsprojekter giver mulighed for at afprøve, udvikle og implementere konkrete løsninger med kunstig intelligens med henblik på at blive endnu bedre til at udnytte data, som kan styrke kvaliteten i patientbehandlingen og effektivisere sundhedsvæsenet.

Målgruppen for projektpuljen er ansøgere, der enten ønsker at komme i gang med et projekt eller at teste og implementere en færdig algoritme. Ønsket er at hjælpe flere videre med deres ambitioner om at benytte kunstig intelligens i dagligdagen. Ansøgere kan søge op til max 350.000 kr. til udviklingsprojekter. Ansøgningsfristen er 30. oktober 2020. 

Region Hovedstaden som digital region

Regionen har ambitioner for at blive en digital region, hvor digitale indsatser bidrager til en grøn og innovativ region med høj vækst og livskvalitet. Brugen af data og kunstig intelligens er medvirkende til at vi kan forbedre vores sundhedsvæsen til gavn for patienten.

”Jeg er stolt over, at vi sætter yderligere fart på udviklingen i brugen af data og kunstig intelligens. Vi skal have flere projekter i gang og vi skal sætte ekstra fokus på at sprede viden om de gode eksempler. Dermed modner vi hele organisationen med flere kompetencer inden for kunstig intelligens”, siger Lars Gaardhøj (S), formand for Udvalget for Forskning, Innovation og Uddannelse.

Der er allerede etableret et innovationsnetværk på tværs af hospitaler inden for kunstig intelligens, som bliver ledt af direktør for den præhospitale virksomhed, Freddy Lippert. Her er fokus på erfaringsudvikling og udvikling af konkrete flagskibsprojekter samt på at få løst forskellige barrierer for at kunstig intelligens bliver udbredt og implementeret.

Hvad kan kunstig intelligens?

Kunstig intelligens betegner en type software (en algoritme), der kan afkode store mængder af data såsom tekst, billeder, grafer, tal og andre typer data mere præcist og på kortere tid end vi mennesker har kapacitet til. Ved hjælp af menneskelig modellering trænes algoritmen til at genkende mønstre, stille diagnoser og komme med behandlingsforslag.

Kunstig intelligens er således et konkret værktøj, der kan gøre beslutningsvejene hurtigere ved at blive anvendt som beslutningsstøtte i at vurdere risici og diagnoser hos patienter. Beslutningsstøtten kan spare tid for sundhedspersonale, og de kan tage stilling til behandlingen af patienter hurtigere. Samtidig kan algoritmer også i mange situationer gøre beslutninger mere træfsikre og dermed bidrage til bedre behandlinger og kortere behandlingstider.

Læs mere og ansøg om midler fra projektpuljen.
Læs mere om arbejdet med kunstig intelligens i regionen.
Læs mere om regionsrådssagen under punkt 13.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor