53 projekter modtager bevilling fra forskningsfonden 2020

​Rekordmange modtager i år midler fra Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning. Hele 53 projekter modtager bevilling og det er rekord i de 12 år fonden har uddelt midler.

Vent...

​24,7 mio. til 53 post. doc forskere

I alt 24,7 mio. kr. er blevet uddelt til 53 yngre post. doc forskere i regionen der forsker inden for et bredt felt af specialer. Forskningsprojekterne omhandler blandt andet individuel arbejdsmarked rehabilitering for patienter med hjertestop, systemisk solbeskyttelse for at forebygge hudkræft, prædiktion af svangerskabsforgiftning og graviditetsdiabetes, forebyggelse af angst hos børn og meget mere.

Forskningsfonden modtog i 2020 i alt 138 ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på 75,9 mio. kr. 53 projekter har modtaget hel eller delvis finansiering fra post. doc puljen. Ansøgningerne blev bedømt af en bedømmelsesudvalg bestående af aktive forskere fra regionen.

Post. doc puljen

I år blev stort set alle midler samlet i en post. doc pulje til støtte for alle regionale yngre post. doc forskere, med opnået/dokumeteret antaget ph.d. grad eller disputats. Fonden har uddelt mindre beløb til opstart af nye forskningsprojekter.

Derudover har medarbejdere i Center for Regional Udvikling (CRU) via PIF puljen uddelt midler til udarbejdelse af internationale fondsansøgninger.

Bag om forskningsfonden

  • Regionsrådet etablerede Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning i 2008 med et ønske om at sætte fokus på og understøtte sundhedsforskning i regionen.
  • Forskningsfonden støtter forskningsprojekter, der har et særligt sigte og/eller understøtter regionens politiske og strategiske målsætninger.
  • I 2019 blev den samlede bevillingsramme for forskningsfonden øget fra 22 mio. kr. til 25 mio. kr.
  • I 2020 er der i alt uddelt 25 mio. kr. til sundhedsforskning i Region Hovedstaden.
  • Bevillingsmodtagerne til post. doc puljen har modtaget imellem ca. 139.000-600.000
  • Bevillingsmodtagerne for PIF puljen har modtaget ca. 100.000-200.000 til udarbejdelse af ansøgning til en større international fond. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor