Sådan kan kunstig intelligens hjælpe dig som patient

Et nyt casekatalog giver indblik i, hvordan vi i Region Hovedstaden arbejder med kunstig intelligens (AI), og hvordan implementering af AI-løsninger giver værdi i hverdagen i klinikken.


Vent...

Hvorfor og hvordan anvender klinikere AI i deres diagnostik og behandling af dig?

Det kan du læse om i et nyt AI-casekatalog, der er udarbejdet af Enhed for Sundhedsforskning og Innovation (SFI) på baggrund af interviews med medarbejdere i Region Hovedstaden.

Casekataloget præsenterer et udsnit af AI-forskningsprojekter og innovative løsninger, der er udviklet af ansatte i Region Hovedstaden. Løsninger, der skal hjælpe med, at du som patient får en bedre behandling, fordi din og andres diagnoser kan blive mere præcise og findes hurtige. Behandling kan gives, så den er mest effektiv og skånsom for hver enkelte patient.

Kataloget indeholder en præsentation af 4 projekter, hvor AI er implementeret eller meget tæt på implementering, og 7 projekter, der er i fuld gang med udvikling af algoritmer. Kataloget kan downloades nederst.

AI og potentialet for bedre behandling

Anvendelse af AI i sundhedsvæsenet har store potentialer til at optimere hospitalsplanlægningen, identificere om du som patient har særlige behov relateret til bestemte risikofaktorer og kan indgå som understøttende beslutningsværktøj for lægerne.

I Region Hovedstaden forskes der for ressourcer svarende til ca. 2,2 milliarder kr. om året, hvoraf mere end halvdelen er eksternt finansieret. Flere og flere forskningsprojekter omhandler anvendelse af AI til forebyggelse, diagnosticering og behandling.

Ét af de projekter, der præsenteres i AI-casekataloget, er Rigshospitalets anvendelse af AI ved PET-scanning, som er en scanning med radioaktivt stof. Teknologien har gjort det muligt at forbedre PET-scanning til diagnostik af bl.a. kræftsygdom, så du som patient kan scannes med lavere stråledosis og i kortere tid. Det sikrer, at du som patient kommer hurtigere og nemmere gennem undersøgelsen.

”Ved hjælp af den nye teknologi fremstår billederne lige så gode som med den gamle dosis. Det betyder, at patienterne får en mindre dosis radioaktivitet. Det skåner også personalet, fordi patienterne ikke stråler så meget på omgivelserne ” fortæller Liselotte Højgaard, ledende overlæge og professor, dr. med. på Afdelingen for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET på Rigshospitalet, Københavns Universitet og DTU.

Læs AI-casekataloget på regionh.dk: Kunstig intelligens giver bedre behandlinger.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor