Gør som Mette – tag på forskerophold i Massachusetts

Søg tilskud hos VIF og boost din forskerkarriere.

Ph.d.-studerende fysioterapeut på besøg i Boston

Med lidt ekstra penge på lommen fra VIF tog Mette Merete Pedersen, som et led i sin ph.d., på et fire måneders ophold på Spaulding Rehabilitation Hospital i Boston, og det har hun ikke fortrudt:

”Jeg vil helt klart anbefale andre at tage udenlands. Det er en fantastisk mulighed og giver en god belast i forhold til at udføre forskningsstudier herhjemme. Det åbner øjnene for fordele og mangler på ens vanlige arbejdsplads, og samtidig er det en rigtig god mulighed for at få skabt personlige kontakter, der kan åbne døre til samarbejde og erfaringsudveksling med udenlandske forskningsenheder”.

Mette Merete Pedersen er uddannet fysioterapeut og sundhedsfaglig kandidat og ansat som ph.d.-studerende ved Klinisk Forskningscenter på Hvidovre Hospital, hvor hun er en del af en tværfaglig forskergruppe, der beskæftiger sig med ”optimerede patientforløb”, som er et af Hvidovre Hospitals strategiske forskningsområder.

Attraktivt og givende for forskerkarrieren

Mettes ph.d.-projekt har til formål at modvirke tab af muskelstyrke og funktionsevne som følge af akut hospitalsindlæggelse og medfølgende inaktivitet hos ældre medicinske patienter. Og netop her var hospitalet i Boston en attraktiv samarbejdspartner, idet det er udnævnt til det 5. bedste hospital i USA og aktuelt udfører et forskningsprojekt om ældre over 65 år, der har mobilitetsproblemer og problemer med dagligdagsaktiviteter.

”Opholdet gav mig erfaring inden for bearbejdning af data fra et større kohortestudie, indsigt i arbejdsgange i en anden forskningsgruppe og især et godt netværk for fremtidigt samarbejde på tværs af landegrænser”, fortæller Mette Merete Pedersen.

Søg op til 150.000 kr. hos VIF

VIF støtter såvel yngre forskere som seniorforskere, der i minimum tre måneder ønsker at opholde sig ved en forskningsinstitution i Massachusetts.

”Tilskuddet fra VIF betød, at der ikke var økonomiske barrierer for at tage af sted, og det var rigtig rart”, slutter Mette Merete Pedersen.
Redaktør