Ny næsespray til smertelindring

- Udviklet specielt til børn
I Copenhagen Spin-outs undersøger man i øjeblikket, om stiftelse af en egentlig virksomhed kan være en brugbar model til at udbrede en nyudviklet smertebehandling, som Børnesmerteenheden på Rigshospitalet står bag.

I Danmark bliver mere end ca. 60.000 børn indlagt på hospitalet hvert år. Ifølge en canadisk undersøgelse oplever ca. 80 % af børnene mindst ét smertefuldt indgreb under deres indlæggelse. Det kan fx være, når de skal sys i skadestuen, have fjernet dræn og slanger efter en operation eller skiftet bandager ved forbrændinger, men også når de blot skal have taget blodprøve og anlagt venekanyle til medicin.

Dårlige oplevelser kan være med til at forstærke børns opfattelse af smerte og vanskeliggøre lignende procedurer fremover, og herudover har nogle tendens til at undgå sundhedssystemet, fx læge- og tandlægebesøg, senere i livet.

Behov for bedre smertelindring til børn

På Rigshospitalets Børnesmerteenhed i Juliane Marie Centerets Anæstesi- og Operationsklinik, ledet af overlæge Steen Henneberg, oplevede man, at der var behov for bedre smertelindring til børn i forbindelse med kortvarige smertefulde indgreb, som ikke kunne opfyldes med eksisterende behandlingsmuligheder.

Juliane Marie Centret har en politik og et mål om at samarbejde med børn og deres familier og undgå ufrivillig fastholdelse af børn, også ved kortvarige, smertefulde indgreb, hvor både angst og smerte spiller en rolle. Ved kortvarige, smertefulde indgreb kan der være behov for smertelindrende behandling, som skal være sikker, virke hurtigt og kortvarigt og lige så vigtigt kunne accepteres af børn.

Mange fordele i den travle kliniske hverdag

Bettina Nygaard Nielsens har som en del af sin ph.d.-uddannelse sammen med forskningsgruppen (inkl. Sundhedsvidenskabeligt fakultet, KU) udviklet en næsespray specielt til børn. Næsesprayen består af to kendte lægemidler med smertelindrende effekt, og behandlingen rummer flere fordele.

”Ved at medicinen gives som næsespray og fx ikke som tabletter eller mikstur, opnår man maksimal virkning i kroppen efter bare et kvarter, og der er desuden tale om en relativ lav dosis, da de to lægemiddelstoffer angriber smerten på forskellig vis. Derfor kan behandlingen også gives af sygeplejersker, - der behøver ikke at være anæstesipersonale til stede, og det gør det nemt at inkorporere i en travl klinisk hverdag”, siger Bettina Nygaard Nielsen.

Fase II forsøg gennemført på 50 børn

I starten af 2013 afsluttede Børnesmerteenheden, i samarbejde med en række kolleger, et klinisk fase II forsøg på 50 børn og unge.

Undersøgelserne viste, at deltagerne oplevede god smertelindring ved kortvarige, smertefulde indgreb og kun få og milde bivirkninger. Herudover foretrak de smertestillende medicin som næsespray frem for tabletter, mikstur eller indsprøjtninger.

Udbredelse af det nye produkt

Børnesmerteenheden har fokus på, at børn tilbydes evidensbaseret smertebehandling. Videreudvikling af den smertestillende næsespray har til formål at gøre behandlingen tilgængelig, ikke bare for børn på Rigshospitalet, men på danske og måske senere udenlandske hospitaler.

Dette arbejde foregår i regi af Copenhagen Spin-outs og involverer personale fra Børnesmerteenheden og en række eksterne eksperter, som arbejder med forskellige modeller for godkendelse af næsesprayen og en efterfølgende udbredelse til andre børneafdelinger og skadestuer.
Redaktør