Forum for Forskning, Innovation og Regional Udvikling

​Forum for Forskning, Innovation og Regional Udvikling (FIRU) er med til at skabe et stærkt fundament for Region Hovedstadens ekspansive og spirende vidensmiljøer ved at understøtte, udvikle og prioritere tværgående forskningsindsatser i regionen.

​Formål

FIRU koordinerer på tværs af regionen og udvikler rammevilkårene for den sundhedsvidenskabelige forskning i Region Hovedstaden, således at regionen også i fremtiden kan levere forskning i verdensklasse.

FIRU udgør et centralt beslutningsled i Region Hovedstadens forskningsgovernance-struktur i samarbejde med Region Hovedstadens strategiske forskningsråd (RHSF) og de lokale forskningsråd (LFS).

Formandskab

Formandskabet består af:
Formand Per Christiansen, direktør, Rigshospitalet
Næstformand Diana Arsovic Nielsen, direktør, Center for Regional Udvikling
Næstformand Svend Hartling, forskningsansvarlig koncerndirektør

Ansvar og opgaver

FIRU har ansvar for løbende at udvikle, følge og prioritere de tværgående forskningsindsatser. Derudover varetager FIRU følgende opgaver:

Regional forskningsstrategi
FIRU udarbejder udkast til den 4-årige fælles strategi for sundhedsforskning med dertilhørende handlingsplaner, i samarbejde med RHSF, og følger og evaluerer implementeringen af disse.

Samarbejde med Greater Copenhagen Health Science Partners (GCHSP)
FIRU sparrer i forhold til udvikling af nye Clinical Academic Groups (CAG's) og sikrer opfølgning på resultater af CAG's, herunder vidensdeling.

Forskningsstøttefunktioner
FIRU sikrer udvikling og implementering af regionens fælles indsats for styrket innovation og forskning, herunder den koncernfælles strategiske indsats (KSI). FIRU sikrer ligeledes den interne koordinering og udvikling af fælles støttefunktioner mellem hospitaler, virksomheder og koncerncentre.

Finansiering
FIRU rådgiver om de overordnede rammer og opgaver for forskningsstøttefunktioner centralt og lokalt i samarbejde med RHSF.
Derudover prioriterer og godkender FIRU forskningsansøgninger til større fonde i overensstemmelse med den regionale forskningsstrategi.

Medlemmer af FIRU

 • Anne Skriver Andersen, direktør, Center for Sundhed
 • Carsten Nørgaard Laugesen, vicedirektør, Center for It, Medico og Telefoni
 • Diana Arsovic Nielsen, direktør, Center for Regional Udvikling
 • Elisabeth Geday, direktør, Center for Kommunikation
 • Else Smith, vicedirektør, Amager og Hvidovre Hospital
 • Freddy Lippert , direktør, Region Hovedstadens Akutberedskab
 • Jens Buch Nielsen, direktør, Center for Økonomi
 • Jesper Hastrup Svendsen, Institutleder, Institut for Klinisk Medicin
 • Jonas Egebart, vicedirektør, Nordsjællands hospital
 • Kirsten Wisborg, vicedirektør, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital
 • Martin Lund, direktør, Region Hovedstadens Psykiatri
 • Martin Magelund Rasmussen, direktør, Center for HR
 • Mogens Kornbo, direktør, Center for Ejendomme
 • Per Christiansen, direktør, Rigshospitalet
 • Per Jørgensen, direktør, Greater Copenhagen Health Science Partners
 • Steen Werner Hansen, vicedirektør, Herlev-Gentofte Hospital
 • Svend Hartling, Koncerndirektør

Kontaktinfo

Center for Regional Udvikling bistår med sekretariatsbetjening af FIRU.

Selma Kusturica
tlf. 5119 9465
mail: selma.kusturica@regionh.dk

eller

Elisabeth Clare Kristensen
tlf.: 2977 8790
mail: elisabeth.clare.kristensen@regionh.dk


Redaktør