Forum for Forskning, Innovation og Regional Udvikling

​Forum for Forskning, Innovation og Regional Udvikling (FIRU) er med til at skabe et stærkt fundament for Region Hovedstadens ekspansive og spirende vidensmiljøer ved at understøtte, udvikle og prioritere tværgående forskningsindsatser i regionen.

​Formål

FIRU koordinerer på tværs af regionen og udvikler rammevilkårene for den sundhedsvidenskabelige forskning i Region Hovedstaden, således at regionen også i fremtiden kan levere forskning i verdensklasse.
FIRU har ansvaret for at løfte de forskningsstrategiske prioriteter på et regionalt niveau og udgør et centralt beslutningsled i Region Hovedstadens forskningsgovernance-struktur i samarbejde med Region Hovedstadens strategiske forskningsråd (RHSF) og Lokalt forskningsråd (LFS).

Formandskab

Formandskabet i FIRU består af: Per Christiansen, direktør, Rigshospitalet (Formand) samt
Diana Arsovic Nielsen, direktør, Center for regional udvikling (Næstformand).

Ansvar og opgaver

FIRU har ansvar for løbende at udvikle, følge og prioritere de tværgående forskningsindsatser.
Derudover varetager FIRU følgende opgaver på regionalt niveau:

 • Regional forskningsstrategi
  FIRU udarbejder udkast til den 4-årige fælles strategi for sundhedsforskning med dertilhørende handlingsplaner, i samarbejde med RHSF, og følger og evaluerer implementeringen af disse.

 

 • Samarbejde med Copenhagen Health Science Partners (CHSP)
  FIRU sparrer i forhold til udvikling af nye Clinical Academic Groups (CAG's) og sikrer opfølgning på resultater af CAG's, herunder vidensdeling.

 

 • Forskningsstøttefunktioner
  FIRU sikrer udvikling og implementering af regionens fælles indsats for styrket innovation og forskning, herunder den koncernfælles strategiske indsats (KSI). FIRU sikrer ligeledes den interne koordinering og udvikling af fælles støttefunktioner mellem hospitaler, virksomheder og koncerncentre.

 

 •  Finansiering
  FIRU rådgiver om de overordnede rammer og opgaver for forskningsstøttefunktioner centralt og lokalt i samarbejde med RHSF.
  Derudover prioriterer og godkender FIRU forskningsansøgninger til større fonde i overensstemmelse med den regionale forskningsstrategi.

Medlemmer af FIRU

 • Anne Skriver Andersen, direktør, Center for sundhed
 • Carsten Nørgaard Laugesen, vicedirektør, Center for It, Medico og Telefoni
 • Diana Arsovic Nielsen, direktør, Center for Regional Udvikling
 • Elisabeth Geday, direktør, Center for Kommunikation
 • Else Smith, viceformand, Amager og Hvidovre Hospital
 • Freddy Lippert , direktør, Region Hovedstadens Akutberedskab
 • Jens Buch Nielsen, direktør, Center for økonomi
 • Jesper Hastrup Svendsen, Institutleder, Institut for Klinisk Medicin
 • Jonas Egebart, vicedirektør, Nordsjællands hospital
 • Kirsten Wisborg, vicedirektør, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital
 • Martin Lund, direktør, Region H Psykiatri
 • Martin Magelund Rasmussen, direktør, Center for HR
 • Mogens Kornbo, direktør, Center for Ejendom
 • Per Christiansen, direktør, Rigshospitalet
 • Per Jørgensen, direktør, Copenhagen Health Science Partners (CHSP)
 • Steen Werner Hansen, vicedirektør, Herlev-Gentofte Hospital
 • Svend Hartling, Koncerndirektør

Kontaktinfo

Center for Regional Udvikling bistår med sekretariatsbetjening af FIRU.
Kontakt

Selma Kusturica, konsulent, tlf.: +45 5119 9465, selma.kusturica@regionh.dk

eller

Elisabeth Clare Kristensen, konsulent, tlf.: + 45 29778790, elisabeth.clare.kristensen@regionh.dk

Redaktør