Organisering af forskningsstrukturen

Den fælles forskningsstruktur skal styrke den strategiske forskningsledelse, sikre den bedste sundhedsforskning og understøtte tæt samspil mellem klinik, forskning og uddannelse til gavn for patienterne og sundhedsvæsenet.

Formålet med forskningsstrukturen

Region Hovedstaden skal have et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau.
 
Forskning spiller en afgørende rolle i et stærkt sundhedsvæsen. Den fælles forskningsstruktur skal derfor rumme og fremme udvikling af forskning, der imødekommer behovene i de enkelte hospitalsafdelinger og specialer.

Koordinering mellem alle niveau og på tværs

Forskningsstrukturen skal sikre, at der sker en tværregional koordinering af forskning. Dette så udvikling og optimering af det samlede sundhedsvæsen understøttes. Derudover skal den fælles struktur for forskning sikre samspil med Københavns Universitet, andre uddannelsesinstitutioner og Copenhagen Health Science Partners (CHSP).  

Ekspansive videnmiljøer

En af de fire bærende målsætninger i Region Hovedstaden er ekspansive videnmiljøer. Region Hovedstaden har flere internationalt stærke videnmiljøer og rummer samtidigt et af verdens bedste sundhedsvæsener med kort vej fra forskning til ny behandling og patenter. Ved at satse på udvikling af det samlede vidensmiljø i hovedstadsregionen styrker vi den fælles indsats for bedre livskvalitet.
 

Oversigt over forskningsstrukturen, de forskellige råd og beslutningsgange kan aflæse i regionens forskningsfolder:

Redaktør