Region Hovedstadens Strategiske Forskningsråd

Region Hovedstadens Strategiske Forskningsråd for sundhedsforskning (RHSF) rådgiver og udvikler i forhold af betydning for den overordnede styring, udvikling og koordinering af regionens sundhedsforskning.

​Formål

Region Hovedstadens Strategiske Forskningsråd (RHSF) har til formål at styrke regionens forskning, herunder rammevilkår for forskning, forskningsprofil og positionering. RHSF koordinerer på tværs af regionen og udvikler rammevilkårene for den sundhedsvidenskabelige forskning i Region Hovedstaden, således at regionen også i fremtiden kan levere forskning i verdensklasse.

RHSF refererer til FIRU 2.0 og sikrer samtidig samspil med lokale forskningsprioriteringer gennem koordination med de lokale forskningsråd (LFS).

Formandskab

Formandskabet i FIRU består af Svend Hartling, forskningsansvarlig koncerndirektør i Region Hovedstaden (formand), Allan Linneberg, Forskningschef hos Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (næstformand) samt Diana Arsovic Nielsen, direktør, Center for regional udvikling (næstformand).  Se alle rådsmedlemmer længere nede på siden.

Ansvar og opgaver

RHSF varetager blandet andet følgende opgaver på regionalt niveau:

Regional forskningsstrategi

RHSF udarbejder udkast til den 4-årige fælles strategi for sundhedsforskning med dertilhørende handlingsplaner, i samarbejde med FIRU, og bidrager til opfølgning og evaluering af forskningshandlingsplanen. 


Samarbejde med Copenhagen Health Science Partners (CHSP)

Under samarbejde med CHSP indgår arbejdet omkring Clinical Acadmic Groups (CAG’s). RHSF drøfter og leverer relevant input til CHSP og tilsvarende samarbejder med DTU og Metropol for at sikre videndeling og samarbejde på tværs af regionale forskningsmiljøer.

Forskningsstøttefunktioner

RHSF leverer input til udvikling af værditilbud i fælles støttefunktioner for forskning og innovation mellem hospitaler, virksomheder og koncerncentre.  

Finansiering

RHSF rådgiver i forskningsspørgsmål generelt og specifikt i forhold til anvendelse af forskningsmidler og forskningsformidling. Fx rådgiver RHSF i forhold til nationale og internationale initiativer på forskningsområdet som Forsk 2025, Innovationsfonden og Horizon 2020. RHSF rådgiver ligeledes FIRU i forbindelse med prioritering af fælles forskningsansøgninger til større fonde.

RHSF mødes 4 gange årligt.

Medlemmer af RHSF

Medlemmerne af RHSF er alle aktive forskere, der er udpeget af de lokale strategiske forskningsråd (med undtagelse af de medlemmer, som er udpeget i kraft af deres funktion som fx direktøren for CHSP)

 • Allan Linneberg, Overlæge, Professor, Forskningschef Center for Forebyggelse og Sundhed
 • Bo Feldt Rasmussen, Klinikchef, Professor, Rigshospitalet
 • Diana Arsovic Nielsen, Direktør, Center for regional udvikling
 • Fredrik Folke, Overlæge, Den Præhospitale Virksomhed
 • Inge Marie Svane, Overlæge, Professor, Herlev-Gentofte Hospital
 • Jeanne Duus Johansen, Overlæge, Professor, CHSP-Forskningsleder, Herlev-Gentofte Hospital
 • Jens Lundgren, Overlæge, Professor, Rigshospitalet
 • Martin Magelund Rasmussen, Direktør, Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES i CHR)
 • Michael Kjær, Overlæge, Professor, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital
 • Ove Andersen, Forskningschef, Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
 • Per Jørgensen, Direktør, Copenhagen Health Science Partners (CHSP)
 • Svend Hartling, Forskningsansvarlig koncerndirektør, Koncerndirektionen, Region Hovedstaden
 • Thomas Werge, Professor, Region Hovedstadens Psykiatri
 • Ulrik Pedersen-Bjergaard, Overlæge, Professor, Nordsjællands Hospital

Kontakt

Center for Regional Udvikling bistår med sekretariatsbetjening af RHSF.

Du kan derfor kontakte rådet via:

Elisabeth Kristensen, konsulent, på tlf.: + 45 2977 8790, eller email: elisabeth.clare.kristensen@regionh.dk

Selma Kusturica, konsulent, på tlf.: +45 5119 9465,eller email: selma.kusturica@regionh.dk

Redaktør