Biobanker

​Region Hovedstaden arbejder i fællesskab med hospitaler og centre på at etablere fælles biobank- og frysehus-infrastruktur med en understøttende IT-løsning, der sikrer adgang, registrering og brug af biologiske prøver.

Udfordringen i dag

Der findes i dag flere udfordringer på Regionen Hovedstadens hospitaler, når det gælder opbevaringer af biologiske prøver:

  • På grund af pladsmangel er frysere placeret på gangarealer, i depot- samt kælderlokaler, hvilket resulterer i brandfare og dårligt arbejdsmiljø
  • Antallet af frysere i Region Hovedstaden forventes at fordobles over de kommende 10 år
  • Der mangler et samlet overblik over placering og antal prøver i de enkelte frysere

Formålet med arbejdet

Arbejdet skal sikre en bæredygtig, effektiv udnyttelse og synlighed af regionens biologiske prøver/biobanker til brug for forskning.

Målet er derudover en øget sikkerhed og compliance ved opbevaringen af biologiske prøver og en reduktion af elforbrug/CO₂-udledning.

På sigt vil vi sikre nye og tidssvarende rammer for frysehuse til langtidsopbevaring af prøver, der med informationer om patienter er en forudsætning for udviklingen af skræddersyede behandlinger.

De fællesregionale frysehuse bliver løbende indrettet og vil fysisk blive placeret på Herlev Hospitals, Hvidovre Hospitals og Rigshospitalets matrikler.

De største biobanker i Region Hovedstaden

Region Hovedstadens Biobank
Regionernes Bio- og Genombank


 

Redaktør