Interessevaretagelse

I vores løbende dialog med de danske fonde er Finansieringsteamet med til at påvirke fondenes strategier og uddelingsområder. Derfor kan vi være med til at skubbe på for at få bestemte temaer, som er relevante for Region Hovedstaden, med i fondsuddelingerne.

Udover dialogen med de danske fonde samarbejder vi med Greater Copenhagen EU Office om at forme kommende opslag i EU’s rammeprogram for forskning, særligt inden for sundhedsområdet.