Internationale finansieringsmuligheder

Inden for sundhedsforskningen er der en stigende interesse for at søge internationale midler, fx EU’s rammeprogram og amerikanske programmer. Blandt andet fordi der er mange penge at hente her for danske forskere. Her kan du læse mere om de vigtigste offentlige, internationale programmer. Region Hovedstadens pulje til udarbejdelse af internationale fondsansøgninger.