​​​​

Søg regionens midler

Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning har siden 2009 støttet regionens dedikerede forskere i deres forskningsprojekter. Her kan du læse mere om opslag, ansøgningskrav, ansøgningsfrister mv.