Finansieringsstrategi

Få langsigtet, strategisk finansieringsplanlægning til hele forskergrupper/centre eller individuelle forskere.

Få hjælp til at indfri f​​​​aglige ambitioner

Når I har drøftet og fastlagt jeres faglige ambitioner, kan I henvende jer til Finansieringsteamet. Vi hjælper med at konkretisere, hvad der skal til for, at I kan indfri dem – hvilke ressourcer har I, og hvilken kontekst arbejder I i? Vi hjælper med at klarlægge ambitioner, giver konkrete redskaber og gør opmærksom på faldgrupper.

Book et m​​øde!

Vi arrangerer gerne et møde, individuelt eller for en gruppe af forskere. Vi hjælper med en langsigtet finansieringsplanlægning, så I (forhåbentlig) undgår at stå uden finansieringsmidler.

Redaktør