Få en administrativ tovholder

Ved større tværgående ansøgninger – herunder også ansøgninger til NIH og EU, kan du få en administrativ tovholder i Enheden for Forskning og Innovation (F&I). Vi vurderer fra ansøgning til ansøgning, om den er omfattende nok til at have en tovholder.​

Tovholderfunktionen vil altid være tilpasset den enkelte gruppes behov, men den kan indebære:

 • Indkaldelse til møder:

  Ved tværgående ansøgninger er der flere forskellige parter involveret. F&I sørger for at indkalde til de møder, der skal være med til at strukturere projektet. I starten vil indkaldelsen vedrøre alle på projektet og senere kun ledelsesgruppen.
 • Forslag til dagsorden:

  F&I udarbejder et forslag til dagsorden, som kan kommenteres og tilpasses efter behov.
 • Udarbejdelse af tidsplan:

  F&I kommer med et oplæg til en detaljeret tidsplan for ansøgningen. Her vil det fremgå, hvornår der er møder, og hvornår forskelligt input skal leveres.
 • Input til ansøgningen:

  Det er F&Is opgave at indsamle de forskellige dele af ansøgningen. Derfor vil F&I sørge for, at det klart fremgår, hvem der leverer hvad.

​​Ønsker du en tovholder?

Hvis du mener din ansøgning er så omfattende at du har brug for en to​vholder kan du kontakte Enheden for Forskning og Innovation.

Find kontaktoplys​ninger til Enheden for Forskning og Innovation.​​

Redaktør