NIH-compliance

Når man modtager en forskningsbevilling fra NIH, er der forskellige krav, som institutionen og forskningsafdelingen skal opfylde.
En arbejdsgruppe i Region Hovedstaden har udarbejdet en indføring i NIH-compliance, som er godkendt af koncerndirektionen og den udvidede direktørkreds. Den giver nogle eksempler på væsentlige krav, som udenlandske institutioner skal opfylde. Ikke alle krav er beskrevet, idet det vil være alt for omfattende.

Husk at kontakte Harry Havskum fra Vækst og Viden​​, hvis du modtager forskningsmidler fra en NIH-bevilling, så han kan give dig en introduktion til NIH-compliance. ​

Redaktør