Dialog med danske fonde

Vi har et indgående kendskab de største danske fonde og kan understøtte dialogen med fonden. Fondenes ansøgningskrav er forskellige og skifter indenfor hvert fondsprogram.

​Større danske fonde

I vores løbende dialog med de danske fonde er Finansieringsteamet i Center for Regional Udvikling med til at påvirke fondenes strategier og uddelingsområder.

Derfor kan vi være med til at skubbe på, for at få bestemte temaer med i fondsuddelingerne, som er relevante for Region Hovedstaden. Samtidig har vi et solidt kendskab til, hvad der skal til for at en ansøgning passer ind i fondenes prioriteringer.

Strategiske pejlemærker

Vi har samlet en oversigt over de større danske fonde og deres overordnede prioriteringer. Det nationale FORSK 2025 katalog, den nationale forskningsstrategi og anbefalinger på Sundhedsområdet, fungerer som en referenceramme for mange af de danske fonds strategier for deres uddeling af forsknings og innovationsmidler.

Region Hovedstaden har spillet ind til FORSK 2025 kataloget, med relevante prioriteringer på Sundhedsområdet . De fleste (offentlige) danske fonde læner sig op af FORSK 2025 anbefalingerne i deres fondsstrategier.

Læs den nationale forskningsstrategi og anbefalinger i FORSK 2025 på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside.

Et udvalg af relevante nationale fonde

Innovationsfonden

Innovationsfonden giver tilskud til udvikling af viden og teknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger på sundhedsområdet. Innovationsfonden uddeler statslige midler. Fonden støtter store projekter med fokus på forskning, udvikling og/eller kommercialisering. Du kan søge til udvikling af et produkt, proces eller opbygning og udvikling af forskningskompetencer. Tilskudsrammen er på 3-30 mio. kr.

Læs mere om Danmarks Innovationsfond.

InnoExplorer er et af de programmer som har deadline hos Innovationsfonden i august. Region Hovedstaden har et særligt ansøgningsforløb for InnoExplorer programmet hvor du ved deltagelse i en obligatorisk workshop får sparring på din projektide. For at deltage i workshoppen, og efterfølgende kunne ansøge InnoExplorer programmet, skal du sende os et udkast af din præsentation og budget senest d. 7 august.

Find inspiration til din præsentation i denne PDF-fil.

Læs mere om processen for InnoExplorer her.

Lundbeckfonden

Lundbeck fonden uddeler årligt for ca. 500 mio. kr.  Til danskbaseret sundhedsvidenskabelig forskning primært til hjerneforskning. Fondens vision er, at Danmark skal være en førende hjerneforske nation. Fonden fordeler sine uddelinger over flere tematiske programmer.

Læs mere om Lundbeckfonden.

Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fondens bevilger efter opslag indenfor biomedicin, almen medicin, sygeplejerforskning, kunst og bioteknologi og early stage innovation. Efter tematiske opslag i relation til overordnet forskningsteamet. Humanitære og sociale formål fordelt til forskningshospitalsvirksomheder og hjælpeorganisationer.

Læs mere om Novo Nordisk Fonden.

TrygFonden

TrygFonden uddeler indenfor områderne sikkerhed, sundhed og trivsel. Indenfor sundhed ydes der bevillinger til emnerne: Lev sundt, mentalsundhed, akut hjælp, lev med kronisk sygdom og patienten først.  Tilskudsrammen er 1-5 mio. kr.

Læs mere om TrygFonden.

Hjerteforeningen

Hvert år støtter Hjerteforeningen forskning i hjerte-kar-sygdomme med omkring 30 millioner kr. Ud over støtte til forskning, uddeler Hjerteforeningen støtte til faglige og videnskabelige selskaber.

Læs mere om Hjerteforeningen.

Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse uddeler støtte kræftforskere ved danske universiteter, hospitaler, Kræftens Bekæmpelses eget forskningscenter m.v. og danske kræftforskere, som midlertidigt forsker i udlandet, kan søge støtte til forskning.

Læs mere om Kræftens Bekæmpelse.

Redaktør