Region Hovedstadens Forskningsfond 2022

Forskningsfonden støtter endnu engang de post. doc forskere, som ønsker at fortsætte deres forskerkarriere i Region Hovedstaden. Derfor uddeles samtlige midler til post.doc forskningsprojekter. 
Pulje på 24. mio. kr. til post.docs.

24 mio. kr. til post. docs​

I 2022 uddeler Forskningsfonden i alt 24 mio. kr. til post.doc forskere. Midlerne kan søges af alle regionale forskere, der har en forsvaret eller dokumenteret antaget ph.d. grad/disputats indenfor de seneste 4 år (der tages højde for eventuel orlov og lignende).  

Fonden uddeler mindre beløb til igangsættelse af nye forskningsprojekter, og der kan ansøges om maks. 600.000 kr. pr. projekt. Se yderligere ansøgningskrav i opslaget.

Ansøgningsfrist: 8. september 2022 klokken 12.00 


Ansøgning inklusiv relevante bilag indsendes via det elektroniske ansøgningsskema, se link øverst til højre.  
Svar på alle ansøgninger fremsendes elektronisk sidst på året (november/december 2022). 

Midler udbetales i første kvartal af 2023. 
​​
Forskningsfondens opslag har fortsat afsæt i Region Hovedstadens Forskningsstrategi for Sundhedsforskning 2018-2022.

Støtte til udarbejdelse af internationale fondsansøgninger

Administrationen i CRU bevilliger fortsat mindre beløb til udarbejdelse af internationale fondsansøgninger (eksempelvis EU og NIH). Denne pulje tidligere kaldet pulje 3 hedder nu Region Hovedstadens Pulje til udarbejdelse af internationale fondsansøgninger (PIF). 


​Om Forskningsfonden

Regionsrådet etablerede i 2008 Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning med et ønske om at sætte fokus på sundhedsforskning.

Fonden har igennem en årrække støttet strategiske forskningsprojekter af høj kvalitet, og den er et vigtigt virkemiddel i den fortsatte udvikling af sundhedsforskningen i Region Hovedstaden – til gavn både for det samlede sundhedsvæsen og for væksten i regionen.

Siden 2009 er ca. 250 mio. kr. blevet fordelt på godt 280 projekter.

Redaktør