Danske fonde

Herunder finder du en oversigt over de største danske fonde og deres hovedprioriteringer.


Hjælp til søgning af fondsmidler

Har du planer om at søge fondsmidler til komplekse forsknings- eller innovationsprojekter, kan du med fordel tage kontakt til Finansieringsteamet i god tid. På den måde kan vi bedre hjælpe til at sikre en bevilling.

Administrative oplysninger

Region Hovedstaden har ét CVR-nummer: 29190623.
For dit lokale P-nummer henviser vi til din lokale administration eller

Se nærmere på den nationale hjemmeside Virk.dk

Et udvalg af relevante nationale fonde

​Nedenfor ses en oversigt over de største danske fonde og deres hovedprioriteringer.

Se links til deres respektive hjemmesider (link åbner i nyt vindue).

Innovationsfonden

Innovationsfonden giver tilskud til udvikling af viden og teknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger på blandt andet sundhedsområdet. Innovationsfonden uddeler statslige midler. Fonden støtter store projekter med fokus på forskning, udvikling og/eller kommercialisering. Du kan søge til udvikling af et produkt, proces eller opbygning og udvikling af forskningskompetencer. Tilskudsrammen er på 3-30 mio. kr.

Danmarks Frie Forskningsfond

Den Frie Forskningsfond har til formål at skabe rum til at forfølge originale forskningsidéer med et endnu ukendt potentiale for at forbedre vores liv og levevis. Fonden uddeler hvert år lidt over 1 mia. kr. til banebrydende og excellent forskning inden for alle videnskabelige hovedområder.

TrygFonden

TrygFonden uddeler midler indenfor kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel. Indenfor sundhedsområdet ydes der bevillinger til projekter, som har fokus på et af de fastsatte emner Lev Sundt, Mental Sundhed, Akut Hjælp, Lev med Kronisk Sygdom og Patienten Først. Tilskudsrammen er på 1-5 mio. kr.

Lundbeckfonden

Lundbeckfonden uddeler årligt ca. 500 mio. kr. til danskbaseret sundhedsvidenskabelig forskning. Fondens vision er, at Danmark skal være førende inden for hjerneforskning, hvorfor det primært er dette område, den støtter. Fonden fordeler sine uddelinger over flere tematiske programmer.

Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden bevilliger efter opslag penge til forskning inden for biomedicin, almen medicin, sygeplejeforskning, bioteknologi og early stage innovation. Fonden uddeler desuden tematiske bevillinger. Disse bevillinger tilfalder primært områder inden for biomedicin og bioteknologi.

Hjerteforeningen

Hvert år støtter Hjerteforeningen forskning i hjerte-kar-sygdomme med omkring 30 mio. kr. Ud over støtte til forskning uddeler Hjerteforeningen støtte til faglige og videnskabelige selskaber.

Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse uddeler støtte til kræftforskere ved danske universiteter, hospitaler, samt til Kræftens Bekæmpelses eget forskningscenter. Danske kræftforskere, som midlertidigt forsker i udlandet, kan også søge støtte til forskning.

Danmarks Grundforskningsfond

Grundforskningsfonden er en uafhængig fond, som arbejder for at styrke dansk forskning inden for alle fagområder. Fonden har to virkemidler. Det primære virkemiddel, Centers of Excellence, er en stor og fleksibel centerbevilling med en levetid på op til ti år. Niels Bohr Professorater har til formål at berige danske forskningsmiljøer med førende forskere fra udlandet.

Redaktør