Jeg har brug for hjælp i forbindelse med kontrakter

Find information om muligheder og regler i forbindelse med kontraktindgåelse med eksterne samarbejdspartnere om et forsknings- eller innovationsprojekt.

Jeg har modtaget et udkast til en kontrakt fra min samarbejdspartner, skal den godkendes? 

Alle forskningskontrakter, hvor der samarbejdes med partere uden for Region Hovedstaden skal godkendes af Jurateamet.

Læs mere om kontraktgodkendelseLæs mere om kontraktgodkendelse  

Jeg er dataansvarlig for et projekt, hvem skal jeg henvende mig til, for at lave en dataanmeldelse?

Hvis du skal lave en dataanmeldelse skal du skal henvende dig til regionens centrale Videnscenter for Dataanmeldelser.

Læs mere om Videnscenter for Dataanmeldelser og se hvordan du laver en anmeldelse

Jeg har et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, som skal godkendes, hvem skal jeg anmelde det til?

Hvis du skal have godkendt en sundsvidenskabligt forskningsprojekt, skal du henvende dig hos De Videnskabsetisk Komiteer og anmelde forskningsprojektet hos dem.

Læs mere om anmeldelse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og De Videnskabsetiske Komiteer  

Redaktør