Jeg har brug for hjælp i forbindelse med kontrakter

Find information om dine muligheder samt regler vedrørende kontraktindgåelse med eksterne samarbejdspartnere i et forsknings- eller innovationsprojekt.

Jeg har modtaget et udkast til en kontrakt fra min samarbejdspartner, skal den godkendes? 

Alle forskningskontrakter, hvor der samarbejdes med partere uden for Region Hovedstaden, skal godkendes af Jurateamet.

Læs mere om kontraktgodkendelseLæs mere om kontraktgodkendelse  

Jeg er dataansvarlig for et projekt, hvem skal jeg henvende mig til for at lave en dataanmeldelse?

Hvis du skal lave en dataanmeldelse, skal du henvende dig til regionens centrale Videnscenter for Dataanmeldelser.

Læs mere om Videnscenter for Dataanmeldelser og se hvordan du laver en anmeldelse

Jeg har et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, som skal godkendes, hvem skal jeg anmelde det til?

Hvis du skal have godkendt et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, skal du anmelde dit forskningsprojekt hos De Videnskabsetisk Komiteer.

Læs mere om anmeldelse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og De Videnskabsetiske Komiteer  

Redaktør