Jeg har en idé, hvor kan jeg få hjælp?

​Har du fået en god idé, og har du brug for rådgivning, sparring eller test, så kan du her finde informationer omkring dine muligheder her.

Jeg er medarbejder i Region Hovedstaden og har en god idé. Hvor jeg kan få hjælp og rådgivning til at komme videre med min idé?

Du kan kontakte Innovationsteamet i Center for Regional Udvikling, der vil hjælpe dig med at komme videre og hvilke støttefunktioner i regionen, som kan være relevante for dig.

Læs mere om Ideer og innovation i regionen

eller kontakt en konsulent fra innovationsteamet.

Kontakt Marie Smed på mail

eller

Kontakt Rasmus Fält Pedersen på mail.

Jeg har en idé til et produkt, som jeg gerne vil undersøge om kan patenteres?

Du kan få mere information omkring mulighederne for at anmelde din idé til Tech Trans kontoret på Københavns Universitet, som rådgiver Region Hovedstadens medarbejdere i processen vedrørende patentansøgning og kommercialisering.

Læs mere om kommercialisering af opfindelser

Eller

gå direkte til ansøgningskemaet om anmeldelse (word).

Jeg har en prototype og vil gerne samarbejde med Region hovedstaden om at starte et testforløb?

Du kan kontakte En Indgang, der er Region hovedstadens koordinerende enhed for medicotekniske henvendelser.

Læs mere om Én indgang og find kontaktoplysninger

Redaktør