Jeg har en ide, hvor kan jeg få hjælp?

​Har du fået en  ide og du har brug for rådgivning, sparring eller test, så kan du her finde information omkring, hvordan du kan komme videre med din ide.

Jeg er medarbejder i Region Hovedstaden og har en god idé. Hvor jeg kan få hjælp og rådgivning til at komme videre med min idé?

Du kan kontakte Innovationsteamet i Center for Regional Udvikling, der vil hjælpe dig med at kommer videre og hvilke støttefunktioner i regionen som kan relevante for dig.

Læs mere om Ideer og innovation i regionen

Eller kontakt en konsulent fra innovationsteamet:

Marie Smed på e-mail: marie.smed@regionh.dk  

eller

Rasmus Fält Pedersen på e-mail: rasmus.pedersen.04@regionh.dk

Jeg har en idé til et produkt, som jeg gerne vil undersøge om kan patenteres?

Du kan få mere information om processen omkring mulighederne for at anmelde din idé til Tech Trans kontoret på Københavns Universitet, som rådgiver Region Hovedstadens medarbejdere i processen vedr. patentansøgning og kommercialisering.

Læs mere om kommercialisering af opfindelser

Eller

Gå direkte til ansøgningskemaet om anmeldelse

Jeg har en prototype og vil gerne samarbejde med Region hovedstaden om at starte et testforløb?

Du kan kontakte En Indgang, der er Region hovedstadens koordinerende enhed for medicotekniske henvendelser.

Læs mere om Én indgang og find kontaktoplysninger

Redaktør