Personlig medicin i regionen, hvem skal jeg kontakte?

Find information om regionens arbejde med personlig medicin.

​Hvordan understøtter Region Hovedstaden forskning og udvikling inden for personlig medicin?

Region Hovedstaden har sammen med Region Sjælland, Københavns Universitet SUND og Danmarks Tekniske Universitet skabt samarbejdet Personlig Medicin i Østdanmark, som har til formål af understøtte udviklingen for personlig medicin.

Læs mere om samarbejdet og Region Hovedstadens generelle understøttelse af området.

Hvor kan jeg få mere information om Personlig Medicin i Østdanmark?

I forbindelse med samarbejdet om Personlig Medicin i Østdanmark, er der lavet en udgivelse, af samme navn, som uddyber etablering, konsolidering og videreudvikling af infrastrukturerne på område for personlig medicin.

Læs mere om Personlig Medicin i Østdanmark

eller besøg Personlig Medicin i Østdanmarks hjemmeside.

Hvem skal jeg kontakte for at høre nærmere om personlig medicin?

Hvis du har spørgsmål angående den overordnede organisering, kan du kontakte Anne Kirstine Winding på email

Hvis du har spørgsmål angående forskning i personlig medicin, kan du henvende dig til Kristian Krag på email.

Hvad er nationale strategi for personlig medicin?

I Danmark har vi en national strategi for personlig medicin, den skal blandt andet sikre konsolidering, koordinering og fælles retning for den samlede indsats på området.

Læs den nationale strategi for personlig medicin 2017-2020 på Sundheds-og Ældreministeriets hjemmeside.

Redaktør