Innovationsnetværk

​For at styrke virkeliggørelsen af nye løsninger til gavn for patienter faciliterer Enhed for Sundhedsforskning og Innovation, Center for Regional Udvikling, en række tematiske innovationsnetværk.

Hvad er innovationsnetværk?På billedet ses AI-Innovationsnetværket i aktion.

Innovationsnetværkene er en uformel struktur, som skaber relationer mellem mennesker, der ønsker at skabe nye værdiskabende løsninger for patienter, borgere og regionen.

Et innovationsnetværk tager sit udgangspunkt i et konkret tema, hvorefter netværksdeltagerne selv bestemmer dagsorden og mødernes indhold. Hvert netværk har en netværksleder, der er ansat i Region Hovedstaden.

Igangsættelse med facilitering af SFI

De første ca. 12 måneder faciliterer Enhed for Sundhedsforskning og Innovation (SFI) det enkelte netværk, hvorefter deltagerne tager stilling til netværkets videreførsel.

Netværkene er initieret af en kreds af ledere i Region Hovedstaden, der deltog i et ”Innovation Leadership Challenge”-forløb i efteråret 2018.

Netværkene er etableret med et ønske om, at hospitalerne sammen kan rykke hurtigere på fælles udfordringer og implementere flere løsninger.

Netværkene bidrager til at øge regionens samlede innovationshøjde.

Tre temaer i 2019-2020

 • Kunstig intelligens, AI
  Netværket arbejder med at løse konkrete udfordringer for AI-projekter og forbedre de generelle rammebetingelser for anvendelse af AI.
 • Hurtig diagnostik
  Netværket arbejder med at skabe korrekt diagnostik hurtigst muligt gennem vidensdeling og konkrete, tværgående projekter om nye metoder, processer og teknologier.
 • Digitale Services
  Netværket arbejder med at dele viden og erfaringer og finde veje til at lykkes hurtigere med digital transformation i sundhedsvæsenet, og hvordan digitalisering kan løse konkrete behov i regionen.

Hvem deltager i innovationsnetværkene?

Deltagerne i netværkene kommer fra Region Hovedstadens hospitaler og egne virksomheder samt enkelte eksterne personer fra vidensinstitutioner og erhvervsliv. Det, der kendetegner netværksdeltagerne, er, at de alle har stor viden om netværkets tema, samt at de har vilje og beslutningskraft til at handle i forhold til de konkrete udfordringer, netværket arbejder med. Deltagerkredsen er bredt sammensat af ledere, klinikere, teknikere m.fl.

Hvor tit mødes innovationsnetværkene?

Der afholdes møder i netværkene ca. hver 2. måned. Møderne varer 3 timer og foregår om eftermiddagen.

Webinarer

I foråret 2020 – under COVID-19-pandemien – blev netværksmøderne sat på pause, og i stedet blev der afholdt en række webinarer om aktuelle temaer og projekter af relevans for de tre netværk. Webinarerne forventes at fortsætte fremover som et supplerende tilbud.

Alle interesserede kan tilgå foredrag og præsentationer fra webinarerne som podcasts:

 • CEREBRIU’s arbejde med at udvikle algoritmer til at identificere COVID-19-patienters behov for intensiv behandling. Præsentation ved Robert Lauritzen, CEO for CEREBIU.

 • Introduktion til ny SAS-platform i Region Hovedstaden ved SAS-ekspert Søren Jessen, Center for Økonomi. Hør, hvilke muligheder platformen giver inden for analyse, brugerflader, sikkerhed, datakilder og projektarbejde på tværs i regionen.

Jura og data

Paneldrøftelse om jura og data på 7. møde for innovationsnetværket i AI. I oplægget gennemgår chefjurist ved Center for Politik og Kommunikation Anders Hess den juridiske ramme for data til brug for forskning, og fortæller om Kammeradvokatens rapport om vurdering af SSI’s databeskyttelsesretlige compliance ved forskningssamarbejder, samt gennemgår vigtige artikler i databeskyttelsesforordningen.

Efterfølgende fortæller jurist Deniz Pedersen og jurist Kasper Stampe Wind om den nye organisering af juridiske funktioner i Enhed for Sundhedsforskning og Innovation (SFI). De gennemgår desuden, hvad juristerne i SFI kan hjælpe med ift. kontraktindgåelser og dataanmeldelser.

AI chatbot

Webinar om nyudviklet COVID-19 chatbot, sendt fra Region Hovedstadens Akutberedskab i Ballerup.

I oplægget gennemgår sektionsleder for Data og It Mikkel Jørgensen og chefkonsulent Tina Stolzner Gram, Akutberedskabet baggrunden og udviklingen for den chatbot de har udviklet, herunder hvilke udviklingsfaser de har gennemgået i forløbet, samt hvordan Cloud-løsningen Microsoft Azure er med til at understøtte chatbotten. Slutteligt giver de en guidet tour i, hvordan man bruger chatbotten.

Innovation og forskning i digitale teknologier

I dette webinar gennemgår Kristian Kidholm, innovationsprofessor i Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, Odense Universitetshospital, hvad innovation er, herunder udfordringerne i innovation. Kidholm fortæller om de innovative digitale teknologier der er taget i brug på Odense Universitetshospital, og præsenterer afslutningsvis ’Den hemmelige opskrift – forskning i innovationsprocessen’, som er baggrunden for den succes OUH har haft med udvikling og ibrugtagning af telemediciniske løsninger. 

Fra god businesscase til implementering

Webinar om vejen fra den gode businesscase til implementering. Oplægget holdes af Thomas Lethenborg, adm. direktør i Monsenso, som tager udgangspunkt i et oplæg om forskning i effekten af sundhedsteknologi af Kristian Kidholm den 6. oktober. Thomas følger op med, at den hemmelige opskrift i den gode businesscase er forskning i innovationsprocessen og kommer med konkrete eksempler på sit eget arbejde med businesscases, og deler ud af sine erfaringer med implementering og drift, heriblandt at have en klar plan og governance/opfølgning, klare mål og milestones samt tydelig ledelse.

Få adgang til webinar

Optagelserne kan pt. ikke lægges på siden pga. tilgængelighedskrav.

Er du interesseret i at se et af de fire ovenstående webinarer og ønsker at få optagelsen tilsendt, kan du skrive til os på e-mail:

innovationsnetvaerk.center-for-regional-udvikling@regionh.dk


Redaktør