Innovationsnetværk

​For at styrke virkeliggørelsen af nye løsninger til gavn for patienter faciliterer Enhed for Sundhedsforskning og Innovation, Center for Regional Udvikling, en række tematiske innovationsnetværk.

Hvad er innovationsnetværk?På billedet ses AI-Innovationsnetværket i aktion.

Innovationsnetværkene er en uformel struktur, som skaber relationer mellem mennesker, der ønsker at skabe nye værdiskabende løsninger for patienter, borgere og regionen.

Et innovationsnetværk tager sit udgangspunkt i et konkret tema, hvorefter netværksdeltagerne selv bestemmer dagsorden og mødernes indhold. Hvert netværk har en netværksleder, der er ansat i Region Hovedstaden.

Igangsættelse med facilitering af SFI

De første ca. 12 måneder faciliterer Enhed for Sundhedsforskning og Innovation (SFI) det enkelte netværk, hvorefter deltagerne tager stilling til netværkets videreførsel.

Netværkene er initieret af en kreds af ledere i Region Hovedstaden, der deltog i et ”Innovation Leadership Challenge”-forløb i efteråret 2018.

Netværkene er etableret med et ønske om, at hospitalerne sammen kan rykke hurtigere på fælles udfordringer og implementere flere løsninger.

Netværkene bidrager til at øge regionens samlede innovationshøjde.

Tre temaer i 2019-2020

  • Kunstig intelligens, AI
    Netværket arbejder med at løse konkrete udfordringer for AI-projekter og forbedre de generelle rammebetingelser for anvendelse af AI.
  • Hurtig diagnostik
    Netværket arbejder med at skabe korrekt diagnostik hurtigst muligt gennem vidensdeling og konkrete, tværgående projekter om nye metoder, processer og teknologier.
  • Digitale Services
    Netværket arbejder med at dele viden og erfaringer og finde veje til at lykkes hurtigere med digital transformation i sundhedsvæsenet, og hvordan digitalisering kan løse konkrete behov i regionen.

Hvem deltager i innovationsnetværkene?

Deltagerne i netværkene kommer fra Region Hovedstadens hospitaler og egne virksomheder samt enkelte eksterne personer fra vidensinstitutioner og erhvervsliv. Det, der kendetegner netværksdeltagerne, er, at de alle har stor viden om netværkets tema, samt at de har vilje og beslutningskraft til at handle i forhold til de konkrete udfordringer, netværket arbejder med. Deltagerkredsen er bredt sammensat af ledere, klinikere, teknikere m.fl.

Hvor tit mødes innovationsnetværkene?

Der afholdes møder i netværkene ca. hver 2. måned. Møderne varer 3 timer og foregår om eftermiddagen.

Redaktør