AI Praktikernetværk

Er du i gang med forskning, udvikling eller implementering af kunstig intelligens, så er AI praktikernetværket for dig. I AI Praktikernetværket kan du få sparring, videndeling og fælles erfaringsudveksling om hvordan man starter, udvikler og implementerer kunstig intelligens.

Hvad er AI praktikernetværket? 

AI Praktikernetværket er for alle, som arbejder med kunstig intelligens i Region Hovedstaden, der søger sparring, videndeling og fælles erfaringsudveksling om hvordan man starter, udvikler og implementerer kunstig intelligens. Vores håb er, at praktikernetværket kan være med til at sikre at vi får mere nyttig kunstig intelligens, som lettere og hurtigere kommer til gavn for den patientoplevede kvalitet, den faglige kvalitet og den gode ressourceudnyttelse i Region Hovedstaden. 

Hvem er AI praktikernetværket for? 

Praktikernetværket er især for forskere og innovatører, som arbejder med udviklingen og implementering af kunstig intelligens. Praktikernetværket går på tværs af de formelle strukturerer og skaber uformelle koblinger gennem en fælles interesse for kunstig intelligens. Det er et forum, hvor synlighed og potentiale af projekter understøttes, samtidig med at vi skaber grobund for at konkrete partnerskaber opstår og nye projekter kobles til den mere formelle struktur. Målet er at vi som deltagere er med til at skabe netværket gennem aktiv deltagelse på møderne, hvor vi blandt andet vil skabe rum til at kunne lære hinanden bedre at kende, få input til det arbejde vi hver især har gang i, samt drøft relevante emner. 

Hvad handler møderne om? 

Med praktikernetværket får du mulighed for direkte assistance, hjælp til selvhjælp, en fælles introduktion til de mange støttefunktioner i og uden for regionen samt mulighed for at netværke og skabe relationer med andre AI-praktikere på tværs af regionen, om de emner der interesserer dig og resten af netværket. Omdrejningspunktet for møderne kan være alt lige fra hvor det er relevant at benytte AI til hvor man finder finansiering eller hvordan en algoritme implementeres i Sundhedsplatformen, og vi vil altid gerne have dine input til hvad, der kunne være relevant at fokusere på. Møderne bygges op, så det bliver en blanding af oplæg, debatter, gruppedrøftelser mm., så der både er plads til at blive klogere og dele ud af egen erfaring. 

Hvor ofte afholdes møderne? 

Vi mødes vi ca. to gange i kvartalet af 1,5 times varighed pr. gang. På nuværende tidspunkt vil praktikernetværket foregår online. Deltagelse er frivillig og du behøver ikke at deltage hver gang. Hold øje med møderne ved at tilmelde dig netværket nederst på siden. 

Hvem står for AI praktikernetværket? 

Netværket ledes af læge ved Gynækologisk Obstetrisk afdeling ved Hvidovre Hospital, Helene Westring Hvidman, som også driver et AI Signatur projekt vedrørende styrket understøttelse af visitation til gravide og fødende. Ved Helenes side er Marie Smed og Anja Storgaard fra Sundhedsforskning og Innovation, Center for Regional Udvikling, til at facilitere netværket. Vores ønske med netværket er at skubbe på, at flere får et stærkt netværk, som de kan bruge til at accelerere deres projekter, samtidig med at vi giver støttefunktionerne en kanal til at nå ud med de nyeste muligheder og viden på området. 

Hvordan tilmelder jeg mig praktikernetværket? 

Du vil få en mail op til hvert møde med tilmelding til og information om mødet. 

Tilmeld dig AI Praktikernetværket

Da netværket er for alle som arbejder med kunstig intelligens i Region Hovedstaden, er du mere end velkommen til at sende invitationen videre til andre, som du tror, kan være interesserede i at blive en del af netværket. 

Afholdte møder 

Den 5. maj 2021: Første møde i AI Praktikernetværket  

Formålet med første møde var, at lære hinanden at kende på tværs af netværket, samt at få et vigtigt indblik i SP fokusområdet ‘Bedre Adgang til Data’. Derudover holdt netværkets faglige leder Helene Westring Hvidman oplæg om sine personlige erfaringer med at igangsætte AI projekter.Den  

9. juni 2021: Paneldebat  

Dette møde blev afholdt som et panel. Paneldebatten gav et indblik i, hvordan tre af AI projekterne i Region Hovedstaden rent faktisk er blevet til og har udviklet sig over tid. Paneldeltagerne gav hver især en kort præsentation af deres projekt, hvorefter de blev interviewet, før der til sidst blev åbnet for spørgsmål fra resten af netværket.  

De tre AI projektledere i panelet var: 
  • Ivan Potapenko har været med til at udvikle en algoritme, der kan beregne hvornår patienter med øjensygdommen aldersrelateret makuladegeneration (AMD) skal have behandling. Det forventes at den første tekniske integration i klinikkens workflow allerede vil finde sted senere i år. 
  • Dan Eik Høfsten arbejder på et projekt omkring en algoritme, der, på baggrund af hjerterytmeovervågning og andre sundhedsdata, kan forudsige patientrisiko for følgesygdomme efter behandling af blodprop i hjertet. 
  • Miki Nikolic har udviklet et program til analyse af EMG-signaler, kaldet EMGTools. Det startede som et forskningsprojekt, som nu er idriftsat i den kliniske hverdag, hvor lægerne på afdelingen har anvendt programmet i mere end fem år. 

Få adgang til optagelser af udvalgte møder
Redaktør