Webinarer om innovation og ny teknologi

I 2020 under COVID-19 pandemien begyndte SFI at afholde webinarer som supplement til vores innovationsnetværksmøder. Der var en stor interesse for webinarerne, som forsætter i 2021

Webinarer 2021

Her vil kommende webinarer blive annonceret.

”AI og Sundhedsplatformen” afholdes d. 28. april 2021 kl. 15.00-16.00

Webinaret vil handle om arbejdet med kunstig intelligens (AI) med udgangspunkt i de to AI-projekter, der lige nu arbejdes på at få implementeret i Sundhedsplatformen. Herunder de udfordringer og erfaringer, som Center for Økonomi har fået sammen med hospitalerne i forløbet. 

AI-Projekterne er hhv. ”Risiko for patientudeblivelser” med Bispebjerg Hospital og Roskilde Universitet (RUC) og ”Risiko for infektion CLL-TIM (Leukæmi)” med Rigshospitalet. 

Under webinaret vil der være mulighed for at stille spørgsmål og dele idéer til, hvordan Region Hovedstaden i fremtiden kan blive bedre til at ibrugtage AI-teknologi på hospitalerne. Så vi sammen kan blive mere effektive til at implementere og idriftsætte AI-projekter i fremtiden. 

Oplægsholderne er:
  • Anders Christian Riis-Jensen, Dataanalytiker, Dataenheden Center for Økonomi (CØK) 
  • Jakob Skriver Routhe, Chefkonsulent, Dataenheden Center for Økonomi (CØK) 
Tilmeld dig webinaret ved at skrive en e-mail til Kirsten Michelle Danielsen


Få adgang til afholdte webinarer

Alle interesserede kan få adgang til præsentationer og optagelser fra tidligere afholdte webinarer i 2020. Er du interesseret i at få tilsendt optagelserne af afholdte webinarer, kan du skrive til os på e-mail:

Udvikling af aloritmer til at identificere COVID-19 patienters behov for intensiv behandling

CEREBRIU’s arbejde med at udvikle algoritmer til at identificere COVID-19-patienters behov for intensiv behandling. Præsentation ved Robert Lauritzen, CEO for CEREBRIU.

Introduktion til ny SAS-platform i Region Hovedstaden

I oplægget giver SAS-ekspert Søren Jessen, Center for Økonomi, en introduktion til ny SAS-platform i Region Hovedstaden. Hør, hvilke muligheder platformen giver inden for analyse, brugerflader, sikkerhed, datakilder og projektarbejde på tværs i regionen.

Jura og data

 I oplægget gennemgår chefjurist ved Center for Politik og Kommunikation, Anders Hess, den juridiske ramme for data til brug for forskning, og fortæller om Kammeradvokatens rapport om vurdering af SSI’s databeskyttelsesretlige compliance ved forskningssamarbejder, samt gennemgår vigtige artikler i databeskyttelsesforordningen.

Efterfølgende fortæller jurist Deniz Pedersen og jurist Kasper Stampe Wind om den nye organisering af juridiske funktioner i Enhed for Sundhedsforskning og Innovation (SFI). De gennemgår desuden, hvad juristerne i SFI kan hjælpe med ift. kontraktindgåelser og dataanmeldelser.

AI chatbot

Webinar om nyudviklet COVID-19 chatbot, sendt fra Region Hovedstadens Akutberedskab i Ballerup.

I oplægget gennemgår sektionsleder for Data og It Mikkel Jørgensen og chefkonsulent Tina Stolzner Gram, Akutberedskabet baggrunden og udviklingen for den chatbot de har udviklet, herunder hvilke udviklingsfaser de har gennemgået i forløbet, samt hvordan Cloud-løsningen Microsoft Azure er med til at understøtte chatbotten. Slutteligt giver de en guidet tour i, hvordan man bruger chatbotten.

Innovation og forskning i digitale teknologier

I dette webinar gennemgår Kristian Kidholm, innovationsprofessor i Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, Odense Universitetshospital, hvad innovation er, herunder udfordringerne i innovation. 

Kidholm fortæller om de innovative digitale teknologier der er taget i brug på Odense Universitetshospital, og præsenterer afslutningsvis ’Den hemmelige opskrift – forskning i innovationsprocessen’, som er baggrunden for den succes OUH har haft med udvikling og ibrugtagning af telemediciniske løsninger. 

Fra god businesscase til implementering

Webinar om vejen fra den gode businesscase til implementering. Oplægget holdes af Thomas Lethenborg, adm. direktør i Monsenso, som tager udgangspunkt i et oplæg om forskning i effekten af sundhedsteknologi af Kristian Kidholm den 6. oktober 2020. 

Thomas følger op med, at den hemmelige opskrift i den gode businesscase er forskning i innovationsprocessen og kommer med konkrete eksempler på sit eget arbejde med businesscases, og deler ud af sine erfaringer med implementering og drift, heriblandt at have en klar plan og governance/opfølgning, klare mål og milestones samt tydelig ledelse.


Redaktør