Region Hovedstadens Innovationspolitik

I en tid med stadigt stigende krav til kvalitet og produktivitet, kaldes der på nytænkning af den måde, vi løser udfordringer på. Der er brug for innovation.

​​​​

Retning og principper for innovation i Region Hovedstaden

Regionens politiske ledelse sætter fokus på tre retningsgivende rum for innovation for at skabe stadig mere værdi for patienter, medarbejdere og borgere gennem nyskabende løsninger:

  • Ledelse, der bringer fagligheder sammen på tværs og åbner organisationen for egne og andres idéer
  • Kompetencer, der klæder medarbejdere på til at arbejde på nye måder
  • Ressourcer til at investere i at udvikle, teste og implementere nye løsninger

Der sættes fokus på udvikling af nye behandlingsmetoder, arbejdsgange, samarbejdsformer samt teknologiske og digitale løsninger, der kan skabe bedre behandling af patienter og borgere.

Regionens hospitaler og egne virksomheder understøttes gennem stærke støttefunktioner og udbredte innovationsnetværk i at udvikle, teste, virkeliggøre og udbrede nye og bedre løsninger.

Regionens innovationsindsats er karakteriseret ved at:

  • Være ambitiøs
  • Være indlejret og understøttet, hvor handlingen sker i klinik og praksis
  • Involvere og give værdig for patienter, medarbejdere og borgere
  • Bygge på samarbejde på tværs af regionen og også med kommuner, praksissektoren, vidensinstitutioner og private virksomheder
  • Have internationalt udsyn
  • Udnytte ny teknologi og digitalisering

Der går en rød tråd fra Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 "Nyt, Nyttigt, Nyttiggjort" til regionens aktuelle, handlingsorienterede innovationsindsats, der favner de enkelte hospitalers og virksomheders konkrete forhold og videreudvikles i fællesskab for at finde fælles løsninger på fælles udfordringer.

Læs Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 (PDF).


Redaktør