Medtech4 Europe

​Region Hovedstaden arbejder for at samle erfaringer og skabe nye muligheder for medicotekniske løsninger i Medtech4 Europe projektet

​Region Hovedstaden indgår i Interreg Europe projektet Medtech4 Europe, hvor der arbejdes med at samle erfaringer, mindske barriere og skabe nye muligheder for medicotekniske løsninger.

Den medicotekniske sektor er fragmenteret og har særlige udfordringer, da produktgruppen spænder bredt. Hvilket også gør at støttefunktioner til udvikling og innovation ikke altid har et effektivt tilbud til de virksomheder, som udvikler nyt medicoteknisk udstyr.

Med Medtech4 Europe projektet samles 9 partnere fra 8 EU-lande (FR, IT, NL, D, FI, DK, HU, PL), som  sammen med lokale interessentgrupper vil arbejde for at videndele på tværs om hvordan de offentlige politikker for RDI (Research, Development & Innovation) faciliteter kan adapteres til at understøtte medicoteknik bedre.

I projektet arbejdes der med at skabe og få implementeret lokal handlingsplaner. Disse udarbejdes på baggrund af lokal kortlægning af det nuværende innovations økosystem, krydsanalyse af dette på tværs af partnerne og derigennem en række anbefalinger, i tæt samarbejde med lokale interessenter.

Projektet løber fra den 1. juni 2018 til den 30 november 2022

Projektet har et samlet budget 1.716.495 EUR, hvoraf Region Hovedstadens andel er 190.225 EUR.

Læs mere om projektet og dets aktiviteter på interregeurope.eu

Redaktør