IKM innovationsambassadører og Region H samarbejde

Enhed for Sunhedsforskning og innovation i Center for Regional Udvikling samarbejder med innovationsambassadører fra Institut for Klinisk Medicin (IKM) på Københavns Universitet SUND om at skabe de bedste rammer for innvation på regionens hospitaler og virksomheder. 

Innovationsambassadører skal fremme smarte løsninger i klinikken

Innovationsambassadørerne fra IKM er bindeled mellem hospitalerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland samt SUND’s innovationsmiljøer. Innovationsambassadørnes hovedopgave er at vejlede kliniske forskere om universitetets og regionernes innovationsunderstøttende funktioner.

Alle kliniske professorer og kliniske lektorer på universitetshospitalerne er tilknyttet IKM, hvor de varetager den kliniske uddannelse af lægestuderende. 

De er også særdeles aktive indenfor den kliniske og translationelle forskning. Derfor er initiativet med innovationsambassadørerne også forankret i IKM.

Om initiativet med innovationsambassadørerne

Klinisk professor på IKM, Ruth Frikke-Schmidt, forventer, at indsatsen vil gøre det lettere for gode ideer at finde vej til den kliniske hverdag:

”Der er behov for et klart overblik over de innovationsstøttende funktioner, så kliniske forskere kan hjælpes på bedste måde. Vi ønsker at sikre, at gode projekter ikke går tabt på grund af manglende overblik over de hjælpefunktioner, der aktuelt findes. Der er øget fokus på innovationsmulighederne indenfor klinisk og biomedicinsk forskning fra alle sider, og det vil vi i IKM gerne være med til at facilitere”. 

De 3 innovationsambassadører er: 

  • Louise Møller Jørgensen, klinisk lektor og afdelingslæge. 
  • Morten Lambert, klinisk lektor og afdelingslæge.
  • Søren Solborg Bjerrum, klinisk lektor og afdelingslæge. 

Louise Møller Jørgensen kan kontaktes på e-mail:
Morten Lambert kan kontaktes på e-mail:

Søren Solborg Bjerrum kan kontaktes på e-mail:
Redaktør