Kunstig intelligens pulje 2020

Søg midler til at få sat dit projekt med kunstig intelligens i søen!

Åben for ansøgninger indtil den 30. oktober

Regionsrådet har den 22. september 2020 besluttet at udmønte 2 mio. kr. til projekter, der kan bidrage til at udbrede brugen af kunstig intelligens i sundhedsvæsenet med det overordnede det formål at forbedre muligheder for forebyggelse, diagnostik og behandling af borgere og patienter.

Regionsrådet besluttede i november 2018 at afsætte midler i årene 2019-2021 til en særlig indsats for kunstig intelligens mhp. at udvikle konkrete løsninger og sikre en bredere forankring af brugen af kunstig intelligens i organisationen.

Puljen går i år til ansøgere, der enten ønsker at komme i gang med et projekt eller at teste og implementere en færdig algoritme, i ønsket om at hjælpe flere videre med deres ambitioner om at benytte kunstig intelligens i dagligdagen. Ansøgere kan derfor søge op til max 350.000 kr. med frist den 30. oktober 2020. Prioriteringen af ansøgere fremgår af bedømmelseskriterierne nedenfor.

Bedømmelseskriterier

 • Projektets værdi for Region Hovedstadens patienter eller behandlingstilbud og/eller mulige forbedringer af kliniske arbejdsgange og sundhedsøkonomi
 • Projektets medfinansiering, herunder f.eks. hvordan den enkelte afdeling bidrager med ressourcer, og om der er eller forventes at blive knyttet/ansøgt om eksterne midler til projektet.
 • Projektets tværfaglighed og samarbejde i og udenfor regionens grænser, f.eks. i samarbejde med forskellige afdelinger/regioner, partnere fra virksomheder, vidensinstitutioner, mv
 • Projektets argumentation for, at midler fra puljen vil rykke projektet mærkbart ift. opstart og/eller test og implementering.

Når du søger, skal du være opmærksom på følgende:

 • Projektbeskrivelsen skal redegøre for hvilken udfordring projektet ønsker at løse og hvordan projektet vil bidrage til øget faglig kvalitet, patientoplevet kvalitet eller bedre ressourceudnyttelse.
 • Budget og tidsplan skal indgå i ansøgningen
 • Midlerne skal fungere som en startkapital til et nyt projekt eller til at færdiggøre et eksisterende projekt (eksempelvis til test og/eller implementering)
 • Der kan søges max 350.000 kr. pr. projekt
 • Projektet skal være godkendt af relevant ledelse i Region Hovedstaden
 • Ansøger skal være ansat i Region Hovedstaden
 • Modtagere af bevilling skal afgive statusrapportering ca. hvert halve år.

Hvad kan der søges støtte til?

Midlerne til udviklingsprojekter kan benyttes til løn, drift, software, data, udstyr og lignende.

Redaktør