Kunstig intelligens i sundhedsvæsenet

​Regionen vil styrke udviklingen og brugen af kunstig intelligens i sundhedsvæsenet.

​Regionen vil styrke udviklingen og brugen af kunstig intelligens i sundhedsvæsenet

Kunstig intelligens forandrer vores verden. Særligt inden for sundhedsvæsenet har teknologien store potentialer til f.eks. at optimere hospitalsplanlægningen, identificere patienter i risikogrupper eller indgå som understøttende beslutningsværktøj. Derfor har regionen igangsat flere initiativer for at afdække potentialerne.  

Rammeaftale om kunstig intelligens

Region Hovedstaden afsatte i sommeren 2017 en rammebevilling på 30 mio.kr. over en femårig periode til at udvikle og teste kunstig intelligens i sundhedsvæsenet med IBM til gavn for forskning, behandling og patienter.

Hensigten er at igangsætte mindst to udviklingsprojekter om året i de fem år rammebevillingen løber. Det vil være udviklingsprojekter, hvor teknologien skal videreudvikles i tæt samarbejde med de kliniske miljøer. Andre virksomheder, iværksættere og universitetsforskere kan også indgå i projekterne med eller uden IBM.

Se også  

 AI-iværksætterindsats

Regionen Hovedstaden har også indgået en resultatkontrakt på 15 mio. kr. med DTU Scion Park over en treårig periode. Initiativet skal understøtte AI-start ups og – iværksættere målrettet sundhedssektoren i bred forstand.

Formålet er at få løftet, udviklet og anvendt nye AI-(sundheds)teknologier via etablering af et AI-community og derved skabe bedre vilkår for AI-økosystemet, særligt start-ups, iværksættere og SMV'ere.

Partnerne i projektet er udover DTU Science Park,  DTU som er projektleder og varetager det faglige projektansvar for opfyldelse af resultatkontrakten samt Nordic AI.

Se også

Ubesvarede spørgsmål

Med radikalt nye teknologier følger også en række spørgsmål. Region hovedstaden deltager aktivt i arbejdet med at udfordre potentielle etiske, moralske og mere praktiske anliggender vedrørende udvikling og ibrugtagning af kunstig intelligens. 

Redaktør