Innovationspuljen

​Står du og din afdeling og mangler midler til at komme videre med et udviklingsprojekt – så er innovationspuljen fra Enhed for Sundhedsforskning og Innovation måske noget for jer.

Fra idé til impact - 50.000 kr.

Formålet med puljen er med mikrofinansiering at hjælpe medarbejdere med gode idéer videre, og motivere flere hospitaler, afdelinger/klinikker og ledelser til at investere i deres medarbejdere og deres innovationsprojekter.

Puljen er etableret ud fra et simpelt princip om, at Enhed for Sundhedsforskning og Innovation fordobler de midler, I selv bidrager med i projektet. Puljen har en bidragsgrænse på 50.000 kr. pr. projekt.

Enhed for Sundhedsforskning og Innovation ønsker, at puljen kan bidrage til, at flere sundhedsinnovationsløsninger bliver implementeret til gavn for patienter i Region Hovedstaden.

Hvem kan søge?

Der kan søges midler til projekter i Region Hovedstaden, og ansøgningen skal leve op til 3 ansøgningskriterier.

De 3 ansøgningskriterier

Ansøgningerne bedømmes ud fra følgende tre kriterier:

1. Der skal være tale om en sundhedsinnovation, defineret som:

  • Løsninger, der er nye for arbejdspladsen, som skaber værdi og er til gavn for regionens patienter
  • Løsningerne kan være nye eller væsentligt ændrede serviceydelser, produkter, processer eller organisationsformer
  • Løsningerne må gerne være udviklet af andre og hvor løsningen så tilpasses og implementeres på arbejdspladsen

2. Ledelsesopbakning og -godkendelse af: 

  • 50/50 medfinansiering
  • Projektbeskrivelse
  • Budget
  • Tidsplan for ibrugtagning af midler

3. Aktiviteten skal være påbegyndt, og alle midler skal være anvendt indenfor 6 måneder fra de modtages.

Hvordan og hvornår søger man?

Hvis du og din afdeling ønsker at ansøge om midler fra innovationspuljen, skal du udfylde et ansøgningsskema og et budget (link til højre),

- Og sende det til teamet via mail: innovation.center-for-regional-udvikling@regionh.dk

Næste ansøgningsfrist vil blive annonceret her på siden. Der er i 2020 uddelt midler i marts. Der har været stor efterspørgsel efter puljens midler, og der er blevet uddelt midler til spændende innovationsprojekter på regionens hospitaler og i psykiatrien.

Se også video om Innovationspuljen

Du kan også læse nyheden om Innovationspuljen og se vidoen med Enhedschef for Sundhedsforskning og Innovation Kasper Birkeholm Munk

To eksempler på puljemodtagere

Center for Regional udvikling har bl.a. uddelt midler fra Innovationspuljen til et madlavningsprojekt for patienter med spiseforstyrrelser og et podcast-projekt for unge med type 1-diabetes.

Læs om Projekt Madkassen, og hør initiativtager Kristoffer Ledet Schou fortælle om projektet under opstarten:

Læs om podcast-projektet, som skal støtte unge i at tackle livet med den kroniske sygdom type 1-diabetes:


Redaktør