Biobanker til fremtidig forskning

​Når du som forsker ønsker at anmelde et konkret forskningsprojekt med en forskningsbiobank tilknyttet eller en biobank til fremtidig forskning, er der en række forhold du skal være opmærksom på. 

Tre former for biobanker

Der findes tre former for biobanker. Fremgangsmåden for hvordan du skal anmelde din biobank afhænger af, om der er tale om en klinisk biobank, forskningsbiobank eller biobanker til fremtidig forskning.Klinisk biobank

En klinisk biobank indeholder biologisk materiale udtaget til patientens behandling og diagnostik. 

Disse biobanker skal ikke anmeldes til Videnscenter for Dataanmeldelser, men skal fortegnes i behandlingsfortegnelsen. 
Du skal derfor rette henvendelse til databeskyttelsesambassadøren på dit ansættelsessted med henblik på at registrere den kliniske biobank. 
Forskningsbiobanker

Er biobanken tilknyttet et konkret forskningsprojekt, er der tale om en forskningsbiobank. Når du som forsker skal anvende biologisk materiale i et konkret forskningsprojekt og har en tilladelse fra Videnskabsetisk Komité, skal du huske at registrere det på dit forskningsprojekt i Pactius.

I vores vejledning til Pactius kan du læse mere om, hvordan du registrerer biobanken på dit forskningsprojekt (pdf, åbner i ny fane)

​Har du spørgsmål til forskningsbiobanker, skal du rette henvendelse til De Videnskabsetisk Komité på email: 


Biobanker til fremtidig forskning

Biobanker til fremtidig forskning er den type biobank, som Videnscenter for Dataanmeldelser vejleder om. 

Vær opmærksom på, at biobanker til fremtidig forskning ikke skal godkendes af den Videnskabsetiske Komité, men på forskningsfortegnelsen, der administreres af Videnscenter for Dataanmeldelser.  

Biobanker til fremtidig forskning skiller sig ud ved at have et mere overordnet formål end både kliniske biobanker og konkrete forskningsbiobanker.
Databeskyttelsesforordningen stiller krav til bl.a. dataminimering, formålsbegrænsning, samt princippet om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed.

Biobanken skal afgrænse så meget som muligt, til et specifikt sygdomsområde, herunder afgrænses til hvad biobanken helt konkret skal anvende til at forske i, i det kommende konkrete forskningsprojekt. Der kan ikke forskes direkte i en biobank til fremtidig forskning, så kommende forskningsprojekter skal fortegnes særskilt og forsker vil skulle ansøge Videnskabsetisk Komité, Videnscenter for Dataanmeldelser og hvis relevant også Datatilsynet.

Materiale kan bestå af tre forskellige slags materiale: 


  1. Overskudsmateriale fra et forskningsprojekt: Hermed menes biologisk materiale fra et forskningsprojekt, hvor det biologiske materiale er i overskud, da der blev anvendt mindre biologisk materiale end først antaget til de i forskningsprojektet foretagne analyser mv. Her skal det fremgå af samtykket og deltagerinformationen til det konkrete forskningsprojekt, at evt. overskudsmateriale kan overføres til en biobank til fremtidig forskning.

  2. Ekstra udtaget materiale: Hermed forstås udtagelse af mere materiale end det der skal bruges i et konkret forskningsprojekt eller i en konkret behandlingssituation. Da der skal være hjemmel til at indhente og opbevare ekstra biologisk materiale, vil disse former for biologisk materiale kræve et specifikt databeskyttelsesretligt samtykke.

  3. Restmateriale fra patientbehandlingen: Hermed forstås resterende materiale fra en behandlingsprøve, hvor det sidste materiale ikke skal anvendes til patientens egen behandling og derved ellers blot vil skulle kasseres. Da der skal være hjemmel til at indhente og opbevare resterende biologisk materiale fra patientbehandlingen, vil netop denne form for biologisk materiale kræve et specifikt databeskyttelsesretligt samtykke.


Redaktør