​​

Skabeloner

​Her kan du finde skabeloner til databehandleraftaler, videregivelse, samtykke og vurdering af databeskyttelsesretlige roller.

Skema til vurdering af databeskyttelsesretlige roller

​Skema til vurdering af databeskyttelsesretlige roller (word)​

Skabelon til databehandleraftaler​

Type 1 - Databehandleraftale på dansk til brug inden for Danmarks grænser (regioner og private virksomheder):

Type 2 - Databehandleraftale på dansk til brug inden for Danmarks grænser (offentlige sundhedsmyndigheder, kommuner og praksissektoren):Type 3 - Databehandleraftale på engelsk til brug inden for EU og EØS (tidl. EFTA):

Blanketter ved videregivelse

Type 1: Dansk blanket til ekstern videregivelse inden for EU/EØS-lande:

Type 2: Engelsk blanket til ekstern videregivelse inden for EU/EØS-lande:

Type 3: Blanket til ekstern videregivelse af data efter Databeskyttelseslovens § 10. stk. 3– når data skal videregives enten til et tredjeland (dvs. et land uden for EU/EØS), er biologisk materiale eller data skal publiceres:

Skabelon til samtykke og oplysningspligt

Oplysningspligten betyder, at du som projektansvarlig skal oplyse den registrerede (dvs. forsøgsdeltager) om en række forhold vedrørende din behandling af deres oplysninger i forskningsprojektet. Oplysningspligten gælder primært i forskningsprojekter, hvor behandlingen af personoplysninger bygger på den registreredes i samtykke.

Visse af de oplysninger, som du er forpligtet til at give den registrerede grundet oplysningspligten, vil muligvis gå igen i dit informationsbilag. Du kan klippe de oplysninger ud af skabelonen til oplysningspligten, som du allerede har orienteret den registrerede om via informationsbilaget. 

Skabelon til interne lister

Videnscenteret har udarbejdet en skabelon, der kan benyttes i forbindelse med dokumentation af, hvilke interne medarbejdere/samarbejdspartnere ansat i Region Hovedstaden der indgår i forskningsprojektet, samt opbevaringssteder for papir, flytbare medier, biologiske prøver samt elektroniske mapper. Det er valgfrit, om netop denne skabelon benyttes eller ej. Det er obligatorisk at føre lister over interne medarbejdere og opbevaringssteder.    


Redaktør