Godkendelser som er værd at kende og overhead

​Som forsker skal du ​være opmærksom på, at du har ansvaret for at få en række godkendelser samt sætte dig ind i reglerne omkring overhead.

​​Godkendelser, som er værd at kende

Som forsker har du i forbindelse med et forskningsprojekt blandt andet ansvaret for anmeldelse/ansøgning til Lægemiddelstyrelsen, De Videnskabsetiske Komitéer, Datatilsynet samt forhandling af budget og indhentning af godkendelse fra Jura & Kontrakter.

Godkendelse af forsøg

På Good Clinical Practice (GCP)-enhedernes hjemmeside kan du finde fakta, om hvad du skal være opmærksom på vedrørende godkendelse af forsøg.

Læs mere om GCP-enhederne og godkendelse af forsøg

Vejledning om forberedelse og godkendelse af kliniske forsøg

Sundheds- og Ældreministeriet, Lægemiddelstyrelsen og Sekretariatet for National Videnskabsetisk Komité har sammen udarbejdet en vejledning om forberedelse og godkendelse af kliniske forsøg.

Læs vejledingen om kliniske forsøg på​ Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside.​

Overhead

Når du underskriver en forskningskontrakt med eksterne parter, skal du være opmærksom på reglerne om overhead.

Der vil altid være direkte eller indirekte omkostninger forbundet med et forskningsprojekt. Hertil er det bestemt ved lov, at regionen skal opkræve en betaling svarende til disse omkostninger, når der er tale om forskning for eksterne parter.

Dette sikres ved at trække et overhead af finansieringen til projektet. Når det skal vurderes, hvorvidt der skal trækkes overhead fra et projekt eller ej, skelnes der derfor mellem egen forskning og forskning for eksterne parter.

Du kan læse mere om reglerne for overhead i regionen på de interne RegionH sider.


Redaktør