De Videnskabsetiske Komitéer


OBS! Vedr. kontakt til De Videnskabsetiske Komitéer:
Pga. COVID-19 virus, arbejder vi hjemme. Derfor er det ikke muligt for sekretariatet for de Videnskabsetiske Komitéer at besvare telefoner. Skriv derfor venligst en mail, hvor vi vil besvare alle henvendelser hurtigst muligt. På forhånd tak.

Skriv en mail til os

I Danmark skal alle sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der falder under komitélovens regler, godkendes af en videnskabsetisk komité, inden forskningsprojektet må påbegyndes.

Al information, der er fælles for komitéerne, skal findes på National Videnskabsetisk Komités (NVK) hjemmeside. De Regionale Videnskabsetiske Komitéer og NVK samarbejder om indholdet på NVK hjemmeside.

På disse sider finder du oplysninger, der er særlige for De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden, al øvrig information findes på NVK side:

Lav en anmeldelse til De Videnskabsetiske Komitéer.

Hvis din anmeldelse til De Videnskabsetiske komitéer for Region Hovedstaden vedrører et klinisk forsøg i fase 1 eller 2, og det er nødvendigt med en særlig hurtig afgørelse for at kunne køre forsøget til Danmark, kan du fremhæve i emnefeltet til mailen til os.

Læs mere på National Videnskabsetisk Komités hjemmeside.