De Videnskabsetiske Komiteer

I Danmark skal alle sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der falder under komitelovens regler godkendes af en Videnskabsetisk komite, inden forskningsprojektet må påbegyndes.

Al information, der er fælles for komiteerne, skal findes på National Videnskabsetisk Komites hjemmeside.

De Regionale Videnskabsetiske Komiteer og National Videnskabsetisk Komite samarbejder om indholdet på National Videnskabsetisk Komités hjemmeside.

På disse sider finder du oplysninger, der er særlige for Videnskabsetiske Komiteer i Region Hovedstaden, al øvrig information findes på den nationale videnskabsetiske Komité side:

Lav en anmeldelse til de Videnskabsetiske Komitéer

Læs mere på National Videnskabsetisk Komités hjemmeside