Praktisk om betaling

​Praktisk om betaling og gebyrtakster

Gebyrer 2018 faktureres efter følgende takster:

Nye protokoller:        kr.  5.223,00
Tillægsprotokoller:    kr. 1.959,00

Gebyret opkræves i henhold til bekendtgørelse nr. 1159 af 8. december 2011 om gebyr for videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Vigtige referencer i forbindelse med fakturering skal meddeles i følgebrevet sammen med anmeldelsen:

 • Offentlige institutioner skal oplyse om EAN/GLN-nummeret
 • Alle andre virksomheder skal oplyse om et CVR-nummeret og evt. P-nr. 

  Start up specialister oplyser endvidere om:
  Forskers egne særlige referencer (projektreferencer, ordrenr., PO-numre 
  særlig faktureringsadresse, att. person og e-mail).

Du kan læse mere om de nævnte forkortelser her.

Indbetalinger kan foretages til vores bankkonto i Danske Bank:

 • Reg. 3100 ktonr. 3100 297892
 • SWIFT-BIC: DABADKKK
 • IBAN: DK32 3000 3100 297892

  Indbetalingerne bedes mærket med forsøgsansvarliges navn, anmeldelsesnummer, komiteens journalnr. (hvis dette kendes) samt Eudractnummer.

   

 
Redaktør