Praktisk om betaling

​Praktisk om betaling og gebyrtakster

Gebyrer 2018 faktureres efter følgende takster:

Nye protokoller:        kr.  5.270,00
Tillægsprotokoller:    kr. 1.977,00

Gebyret opkræves i henhold til bekendtgørelse nr. 1159 af 8. december 2011 om gebyr for videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Vigtige referencer i forbindelse med fakturering skal meddeles i følgebrevet sammen med anmeldelsen:

  • Offentlige institutioner skal oplyse om EAN/GLN-nummeret
  • Alle andre virksomheder skal oplyse om et CVR-nummeret og evt. P-nr. 

Start up specialister oplyser endvidere om:
Forskers egne særlige referencer (projektreferencer, ordrenr., PO-numre 
særlig faktureringsadresse, att. person og e-mail).

Du kan læse mere om de nævnte forkortelser her.

Indbetalinger kan foretages til vores bankkonto i Danske Bank:

  • Reg. 3100 ktonr. 3100 254786
  • SWIFT-BIC: DABADKKK
  • IBAN: DK88 3000 3100 2547 86

Indbetalingerne bedes mærket med forsøgsansvarliges navn, anmeldelsesnummer, komiteens journalnr. (hvis dette kendes) samt Eudractnummer. 

 

 
Redaktør