Komitéernes arbejde

Et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt skal anmeldes til en regional videnskabsetisk komité eller, hvis der er tale om komplekse sager, Den Nationale Videnskabsetiske Komité.

Siden er pt. under udarbejdelse

Redaktør