Hvem må underskrive?

​Det er dig, som forskers, eget ansvar at indhente de relevante underskrifter på forskningsaftalerne og sikre at de er godkendt af Jurateamet. Læs mere om gældende regler for underskrifter.

Direktionens underskrift

Som udgangspunkt skal alle forskningskontrakter underskrives af direktionen for det pågældende hospital eller psykiatriske center. Underskriftskompetencen vil typisk være uddelegeret fra hospitals- eller psykiatridirektøren til en vicedirektør.

Foruden underskrift fra direktionen, skal du som forsker underskrive forskningskontrakten, og dermed tilkendegive at kontrakten er læst og forpligtelserne som kontrakten adresserer er forstået.

Undtagelser

Følgende aftaletyper er der ikke krav om underskrift fra direktionen og disse må underskrives af afdelings/klinikchefen:

  • Hemmeligholdelsesaftaler (NDA, CDA)
  • Konsulentaftaler
  • Donationsaftaler, som ikke indeholder forpligtelser
  • Rene hensigtserklæringer eller Memorandum of Understanding (MoU)
  • Letter of Intent (LoI)
  • Amendments/Tillægsaftaler

Det er et krav at alle kontrakter indeholder mindst 2 underskrifter – én fra direktionen (eller afdelingen) og én fra dig som forsker.

Såfremt der er spørgsmål til, hvem der skal underskrive en pågældende aftale, rådgiver Jurateamet gerne om dette.

Redaktør