​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Forskning i sensitive bioinformatiske data

Her er der også tale om forskning i ”tørre data”, men af en anden karakter end de klassiske register- og journaldata. Det kan fx være forskning baseret på eksisterende bioinformatiske data inden for genom-området eller data fra billeddiagnostikken. De pågældende data kan være skabt i et tidligere forskningsprojekt eller i forbindelse med behandling.

Sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter

Bioinformatiske data er også ’tørre data’, men af en anden karakter end de klassiske register- og journaldata. ​Forskning i sensitive bioinformatisk data omhandler forskning i allerede eksisterende genom-data fra omfattende kortlægning af menneskets arvemasse, og allerede eksisterende billeddiagnostiske data.  Sådanne projekter kaldes også sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter, og skal anmeldes til National Videnskabsetisk Komité.​

Læs mere om Sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter | National Videnskabsetisk Komité 

​​Redaktør