​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Forskningsprojekter baseret på registerdata og eller journaldata

Denne type forskningsprojekter er kendetegnet ved, at der alene forskes i ”tørre data”. Det kunne fx være registerforskning baseret på data fra nationale registre som LPR, Sygesikringsregistret eller RKKP. Eller journaldata fra SP eller andre systemer, der supplerer patientjournalen. 

'Tørre data'

​Registerdata og journaldata er kendetegnet ved at være ’tørre data’, altså data bestående af bogstaver, tal og tegn. Dit forskningsprojekt falder ind under denne kategori, hvis projektet forsker i/er baseret på ”tørre data”.​

​Hvis du kombinerer flere datatyper

Hvis dit projekt modsat er kendetegnet ved, at der både indgår forskning i ”tørre data” og forsøg med patienter eller raske personer, eller forskning i ”tørre data” kombineret med forskning i/på biologisk materiale, skal du vælge den kategori hvor disse typer aktiviteter indgår for at få svar på, hvilke anmeldelser og godkendelser der er nødvendige.

Journaldata

Skal du have videregivet patientjournaloplysninger til et forskningsprojekt der alene anvender ”tørre data”, kræver det tilladelse efter sundhedslovens § 46, stk. 2. Godkendelsen skal indhentes fra den region du er ansat i (kompetencen til at godkende ansøgninger er pr 1. juli 2020 flyttet fra Styrelsen for Patientsikkerhed til regionerne). Dette gælder, uanset om du ansøger om patientjournaloplysninger fra fx en anden region eller en kommune. ​

Hvis vi tidligere har godkendt dit projekt, og du ønsker at udvide projektet ved at ændre fx tidsperioden, patientantallet, anmodning om yderligere oplysninger med mere, så skal du sende en tillægsansøgning til den region, som du er tilknyttet.​ 

Registre med tørre data

Der findes forskellige registre dit forskningsprojekt kan baseres på. Hvis du skal bruge data fra de nationale registre, eksempelvis Sundhedsdatastyrelsen og Danmarks Statistik, skal du søge om adgang til data herfra. Hvis du ønsker at anvende RKKP-data i dit forskningsprojekt, skal du rette henvendelse til RKKP-Sekretariatet.​

Sundhedsdatastyrelsen

Sundhedsdatastyrelsen giver via Forskermaskinen online fjernadgang til sundhedsregistrene i Sundhedsdatastyrelsen. Data er tilgængeligt for forskere med de nødvendige tilladelser. 

Danmarks Statistiks Forskningsservice

Danmarks Statistik giver via Forskerservice adgang til en mængde data om personer og virksomheder. Det er hovedsageligt oplysninger omhandlende sociale og økonomiske forhold. Autoriserede forskningsinstitutioner har mulighed for at analysere data online i et sikret miljø. Det er kun muligt at få adgang til afidentificerede mikrodata. Data er tilgængeligt for forskere med de nødvendige tilladelser. Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program (RKKP) 

Regionerne indsamler kliniske kvalitetsdata rutinemæssigt med det primære formål at monitorere og højne kvaliteten af patientbehandlingen i det danske sundhedsvæsen. Regionernes kliniske kvalitetsdatabaser godkendes af Sundhedsdatastyrelsen. Data er tilgængelige for forskere med de nødvendige tilladelser. 
Redaktør